Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Ulhówek TN.3721.13.2017.AZ

Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 500020951-N-2017 z dn.31.08.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500020964-N-2017 z dn. 31.08.2017r.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty  TN.3721.13.2017.AZ z dn. 9 sierpnia 2017r

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informacja na podstawie art 86 ust 5 ustawy Pzp z dn.01.08.2017r.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ogłoszenie o zamówieniu nr 551978-N-2017

SIWZ z załącznikami TN.3721.13.2017.AZ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

SSTWIOR Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Ulhówek– DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I NR 2

Część nr 1 przebudowa odcinka drogi nr 3517L Steniatyn – Wasylów na odcinku Rokitno – Rzeplin

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – Plan orientacyjny

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – Plan zagospodarowania ark. 1

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – Plan zagospodarowania ark. 2

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – Przedmiar

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – Przekrój nr 1.

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – Przekrój nr 2.

Część nr 2 przebudowa odcinków drogi powiatowej  nr 3516L Rokitno – Posadów w ciągu drogi powiatowej Górno – Telatyn

Przebudowa drogi 3516L Rokitno – Posadów – OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi 3516L Rokitno – Posadów – Plan orientacyjny

Przebudowa drogi 3516L Rokitno – Posadów – Plan zagospodarowania

Przebudowa drogi 3516L Rokitno – Posadów – Przedmiar

Przebudowa drogi 3516L Rokitno – Posadów – Przekrój konstrukcyjny.

 Oznakowanie poziome drogi 3516L Rokitno– Posadów