Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Fundusz Dróg Samorządowych

 

https://www.powiat-tomaszowski.com.pl/category/fundusz-drog-samorzadowych/

Remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3504L w miejscowości Szarowola

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.373.25.2020.AZ

WNIOSKI NA LOKALIZACJE URZĄDZENIA OBCEGO I ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Wniosek na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

 

Warunki wstępne

wniosek-na-budowe-przebudowe-zjazdu-na-posesje

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego

 

WNIOSKI NA LOKALIZACJE URZĄDZENIA OBCEGO I ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Klauzula informacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wniosek o wydanie warunków technicznych – na budowę , przebudowę zjazdu

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

Wniosek o wydanie warunków wstępnych

 

 

„1. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3504L od drogi krajowej Nr 17 w miejscowości Tarnawatka-Tartak do drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wieprzów. 2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3526L od drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wieprzów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3516L w miejscowości Podhorce”- opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej niezbędnej do uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.5.2020.AZ

Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie_szkody

Zarządzenie Nr 10 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 25 maja 2020 w sprawie ustalenia organizacji pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w związku z zagrożeniem COVID-19

Zarządzenie Nr 10

Klauzula informacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim dotycząca przetwarzania danych osobowych