Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Dostawa kostki brukowej na terenie powiatu tomaszowskiego nr sprawy TN.3721.6.2017.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu 70229-2017

SIWZ TN.3721.6.2017 z załacznikami

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512L Tyszowce- Nabróż- Żulice od km 0+000,00 do km 11+230,00 długości 11,23 km” TN.3721.7.2017.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu 66094-2017

SIWZ z załącznikami ( nr 2- nr 9) TN.3721.7.2017.AZ

Program funkcjonalno-użytkowy – załącznik nr 1 do SIWZ

W imieniu własnym oraz pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim życzę

Państwu, aby nadchodzące Święta Wielkanocne

napełniły Wasze serca radością i nadzieją,

a chwile spędzone w gronie najbliższych

dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.

Dyrektor

Paweł Kościołko

Harmonogram remontów dróg będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

Harmonogram remontów dróg

Dostawa kruszyw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w trybie zapytania ofertowego TN.373.3.2017.AW – z możliwością składania ofert częściowych.

Procedura do 30 000 euro

Formularz oferty z umową TN.373.3.2017.AW

Zaproszenie do składania ofert TN.373.3.2017.AW

Informacja z otwarcia ofert TN.373.3.2017.AW z dnia 30.03.2017r.

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512L Tyszowce – Nabróż – Żulice od km 0+000,00 do km 11+230,00 długości 11,23km„ TN.3721.3.2017.AZ

Unieważnienie postępowania TN.3721.3.2017.AZ

Informacja z dnia 29.03.2017r. TN.3721.3.2017.AZ

W związku z zapytaniami w znaczącym stopniu odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia Zamawiający, informuje o przedłużeniu terminu:

– składania ofert: do dnia  29 marca 2017 r. do godz. 12.00,

– otwarcia ofert: dnia 29 marca 2017 r. godz. 12.15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 47918-2017 z dnia 21.03.2017r.

Wyjaśnienia do SIWZ TN.3721.3.2017.AZ

 

39769-2017 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ  TN.3721.3.2017.AZ z załącznikami

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy  Nabróż – Żulice

Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego

Dostawa emulsji asfaltowej K1-65 dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim TN.3721.5.2017.AZ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY  TN.3721.5.2017.AZ z dn.23.03.2017.doc

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  Z DNIA 09.03.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu 34221-2017

SIWZ z załącznikami TN.3721.5.2017.AZ

 

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Plan zamówień aktualizacja 24.04.2017r

Plan 2017

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – aktualizacja