Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Bezgotówkowy zakup paliw przy pomocy kart paliwowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.8.2020.AZ

Rozbudowa łącznika dróg powiatowych nr 3544L i nr 2407R relacji Chyże – Podlesina – Etap I

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.7.2020.AZ

Remont, modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3525L Józefówka – Pawłówka – Podhorce w miejscowości Pawłówka od km 1+217 do km 2+216

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.6.2020.AZ

Zarządzenie Nr 24/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 26 października 2020 w sprawie ustalenia organizacji pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w związku z zagrożeniem COVID – 19

Zarządzenie Nr 22 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 9 października 2020 w sprawie ustalenia organizacji pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w związku z zagrożeniem COVID – 19

Fundusz Dróg Samorządowych

 

https://www.powiat-tomaszowski.com.pl/category/fundusz-drog-samorzadowych/

Remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3504L w miejscowości Szarowola

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.373.25.2020.AZ

WNIOSKI NA LOKALIZACJE URZĄDZENIA OBCEGO I ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Wniosek na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

 

Warunki wstępne

wniosek-na-budowe-przebudowe-zjazdu-na-posesje

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego