Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


„Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych przy szkołach”

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl
Nr sprawy UDM.4022.07.2018.2019.JCh.

Dostawa kruszyw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w trybie zapytania ofertowego – zamówienie do 30 000 euro

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.373.12.2019.AZ

Dostawa emulsji asfaltowej K1-70 dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.5.2019.AZ

Zakup i dostawa remontera IZP.3721.4.2019.AZ

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.4.2019.AZ

Zakup samochodu ciężarowego

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.3.2019.AZ

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3516L od drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Górno do miejscowości Wola Gródecka IZP.3721.1.2019.AZ

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl

Ogłoszenie sprzedaż drzew na pniu przy drogach powiatowych w Powiecie Tomaszowskim

Ogłoszenie sprzedaż drzew na pniu przy drogach powiatowych w Powiecie Tomaszowskim
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2)

Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego,
pomyślnego Nowego Roku,
a także wielu miłych chwil
spędzonych w gronie najbliższych
życzy Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
Paweł Kościołko wraz z pracownikami