Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Ulhówek TN.3721.13.2017.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu nr 551978-N-2017

SIWZ z załącznikami TN.3721.13.2017.AZ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

SSTWIOR Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Ulhówek– DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I NR 2

Część nr 1 przebudowa odcinka drogi nr 3517L Steniatyn – Wasylów na odcinku Rokitno – Rzeplin

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – Plan orientacyjny

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – Plan zagospodarowania ark. 1

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – Plan zagospodarowania ark. 2

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – Przedmiar

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – Przekrój nr 1.

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – Przekrój nr 2.

Część nr 2 przebudowa odcinków drogi powiatowej  nr 3516L Rokitno – Posadów w ciągu drogi powiatowej Górno – Telatyn

Przebudowa drogi 3516L Rokitno – Posadów – OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi 3516L Rokitno – Posadów – Plan orientacyjny

Przebudowa drogi 3516L Rokitno – Posadów – Plan zagospodarowania

Przebudowa drogi 3516L Rokitno – Posadów – Przedmiar

Przebudowa drogi 3516L Rokitno – Posadów – Przekrój konstrukcyjny.

 Oznakowanie poziome drogi 3516L Rokitno– Posadów 

 

 

Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszów Lubelski

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty art 92 ust. 2 ustawy Pzp – dn.21.07.2017r.

Informacja zgodnie z art 86 ust.5 ustawy Pzp TN.3721.12.2017.AZ z dn. 13.07.2017r.

………………………………………………………………………

Ogłoszenie o zamówieniu nr 539768-N-2017

SIWZ z załącznikami (2-8)TN.3721.12.2017

załącznik nr 1 dokumentacja techniczna

Część nr 1

Kopernika – Plan orientacyjny

Kopernika – Opis techniczny

Kopernika – Plan Sytuacyjny

Kopernika – Przedmiar

Kopernika – Tabela wyrównań

Przekrój Kopernika-przekrój konstrukcyjny 1

Część nr 2

Przedmiar ul 29 Listopada

OPIS TECHNICZNY 29 Listopada

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania – 29 Listopada – odcinek I

Plan zagospodarowania – 29 Listopada – odcinek II

Przekrój konstrukcyjny odc. nr I dr nr 3521L (0,100)

Przekrój konstrukcyjny odc. nr II dr nr 3521L (0,451)

SST

Przebudowa trzech obiektów mostowych zlokalizowanych na rzekach Huczwa, Rzeczyca i Szyszła wraz z trzema odcinkami drogi powiatowej Nr 3522L Zimno – Dyniska Stare TN.3721.11.2017.AZ

ZAWIADOMIENIE O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA TN.3721.11.2017.AZ

……………………………………………………………………………..

Informacja z art 86 ust. 5 nr sprawy TN.3721.11.2017.AZ z dn.10.07.2017r.

………………………………………………………………………………..

Ogłoszenie o zamówieniu nr 537742-N-2017 z dn.23.06.2017r.

SIWZ z załącznikami (2-8) TN.3721.11.2017.AZ

Załacznik nr 1 do SIWZ dokumentacja techniczna

Przedmiar  od km 3+800 do km 9+700 oraz od km 10+700 do km 12+700

Plan orientacyjny

Profil podłużny

Projekt stałej organizacji ruchu

Przekroje konstrukcyjne

Przekroje poprzeczne

Przepusty – 1,117 Dyniska

SSTWIOR

Tab. robót ziemnych ziemnych

TABELA POW. SKARP

Plan Zagospodarowania Terenu

Zestawienia

Zjazdy

Przebudowa dróg na terenie gminy Tyszowce: 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3511L Tyszowce- Dobużek – Łaszczów o długości 100mb 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3283L Czartowczyk – Czartowiec TN.3721.10.2017.AZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( część nr 1 ) z dn. 29.06.2017r.

Informacja o unieważnieniu postępowania (części nr 2 ) z dn.29.06.2017r.

 

2017 06 28-Informacja zgodnie z art 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu 531799-N-2017

SIWZ z załącznikami TN.3721.10.2017

załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna

Część nr 1 roboty drogowe

OPIS TECHNICZNY 3283L Czartowczyk- Czartowiec

Plan orientacyjny dr nr 3283L Czartowczyk – Czartowiec

Plan orientacyjny dr nr 3511L

Plan zagospodarowania terenu dr nr 3283L Czartowczyk – Czartowiec

Plan zagospodarowania terenu dr nr 3511L

Przedmiar nr 3283L Czartowczyk -Czartowiec

Przedmiar dr 3511L

Przekrój konstrukcyjny dr nr 3283L nr 1

Przekrój konstrukcyjny dr nr 3283L nr 2

Przekrój konstrukcyjny dr nr 3511L

Tabela wyrównań – Czartowczyk – Czartowiec

………………..

część nr 2 wymiana odwodnienia liniowego

cz nr 2 wymiana odwodnienia liniowego – dr nr 3511L – Opis techniczny

cz nr 2 wymiana odwodnienia liniowego – dr nr 3511L – Plan orientacyjny

cz nr 2 wymiana odwodnienia liniowego – dr nr 3511L – Plan zagospodarowania

cz nr 2 wymiana odwodnienia liniowego – dr nr 3511L – Przedmiar
cz nr 2 wymiana odwodnienia liniowego – dr nr 3511L – Przekrój konstrukcyjny

SST TN.3721.10.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania „Oznakowanie poziome w ciągu dróg powiatowych ZDP Tomaszów Lub. w 2017 roku”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3517L na odcinku Rzeplin- Wasylów Wielki od km 0+000,00 do km 2+100,00 o dł. 2,100km nr sprawy TN.373.5.2017.DF

dn. 05.06.2017r. – Unieważnienie postępowania TN.373.5.2017.DF

Procedura do 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

UMOWA – projekt

Opis techniczny , przedmiar

Plan zagospodarowania terenu

 

Procedura do 30 000 euro: Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych ZDP Tomaszów Lubelski znak sprawy T.4020.04.2017.AW

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Umowa 

 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3527L Nedeżów Sowiniec

 

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty   – z dnia 20.06.2017

z dnia 02.06.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT TN.3721.9.2017

…………………………………………………………………………………………..

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.9.2017.AZ

SIWZ z załącznikami TN.3721.9.2017

OPIS TECHNICZNY

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania terenu Nedeżów

Przedmiar

Przekrój konstrukcyjny 1

Przekrój konstrukcyjny 2

Tabela wyrównań

SST