Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Przebudowa dróg na terenie gminy Tyszowce: 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3511L Tyszowce- Dobużek – Łaszczów o długości 100mb 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3283L Czartowczyk – Czartowiec TN.3721.10.2017.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu 531799-N-2017

SIWZ z załącznikami TN.3721.10.2017

załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna

Część nr 1 roboty drogowe

OPIS TECHNICZNY 3283L Czartowczyk- Czartowiec

Plan orientacyjny dr nr 3283L Czartowczyk – Czartowiec

Plan orientacyjny dr nr 3511L

Plan zagospodarowania terenu dr nr 3283L Czartowczyk – Czartowiec

Plan zagospodarowania terenu dr nr 3511L

Przedmiar nr 3283L Czartowczyk -Czartowiec

Przedmiar dr 3511L

Przekrój konstrukcyjny dr nr 3283L nr 1

Przekrój konstrukcyjny dr nr 3283L nr 2

Przekrój konstrukcyjny dr nr 3511L

Tabela wyrównań – Czartowczyk – Czartowiec

………………..

część nr 2 wymiana odwodnienia liniowego

cz nr 2 wymiana odwodnienia liniowego – dr nr 3511L – Opis techniczny

cz nr 2 wymiana odwodnienia liniowego – dr nr 3511L – Plan orientacyjny

cz nr 2 wymiana odwodnienia liniowego – dr nr 3511L – Plan zagospodarowania

cz nr 2 wymiana odwodnienia liniowego – dr nr 3511L – Przedmiar
cz nr 2 wymiana odwodnienia liniowego – dr nr 3511L – Przekrój konstrukcyjny

SST TN.3721.10.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania „Oznakowanie poziome w ciągu dróg powiatowych ZDP Tomaszów Lub. w 2017 roku”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3517L na odcinku Rzeplin- Wasylów Wielki od km 0+000,00 do km 2+100,00 o dł. 2,100km nr sprawy TN.373.5.2017.DF

dn. 05.06.2017r. – Unieważnienie postępowania TN.373.5.2017.DF

Procedura do 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

UMOWA – projekt

Opis techniczny , przedmiar

Plan zagospodarowania terenu

 

Procedura do 30 000 euro: Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych ZDP Tomaszów Lubelski znak sprawy T.4020.04.2017.AW

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Umowa 

 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3527L Nedeżów Sowiniec

 

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty   – z dnia 20.06.2017

z dnia 02.06.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT TN.3721.9.2017

…………………………………………………………………………………………..

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.9.2017.AZ

SIWZ z załącznikami TN.3721.9.2017

OPIS TECHNICZNY

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania terenu Nedeżów

Przedmiar

Przekrój konstrukcyjny 1

Przekrój konstrukcyjny 2

Tabela wyrównań

SST

Przebudowa trzech obiektów mostowych zlokalizowanych na rzekach Huczwa, Rzeczyca i Szyszła wraz z trzema odcinkami drogi powiatowej Nr 3522L Zimno – Dyniska Stare TN.3721.8.2017.AZ

Informacja o wyborze oferty art.92 ust 2 TN.3721.8.2017.AZ z dn. 14.06.2017r.

………………………………………………………………

Informacja z otwarcia ofert TN.3721.8.2017.AZ z dn. 30.05.2017r.

……………………………………………………………

Wyjaśnienia do SIWZ (1)  z dn.23.05.2017r.

…………………………………………………………………………………………….

Ogłoszenie o zamówieniu 507892-N-2017

SIWZ z załącznikami TN.3721.8.2017

Dokumentacja techniczna załacznik nr 1 do SIWZ

Część mostowa

Część nr 1 roboty mostowe – Przedmiar – rzeka HUCZWA

Część nr 2 roboty mostowe – Przedmiar – rzeka RZECZYCA

Część nr 3 roboty mostowe – Przedmiar – rzeka SZYSZŁA

Dokumentacja mostowa

Dokumentacja mostowa Barieroporęcz

Dokumentacja mostowa rz Szyszła. Widok z boku

Dokumentacja mostowa rz Szyszła Widok z góry

Dokumentacja mostowa rz Rzeczyca. Widok z góry

Dokuemtacja mostowa  rz Rzeczyca. Widok z boku

Dokumentacja mostowa rz Huczwa. Widok z góry

Dokumentacja mostowa rz Huczwa. Widok z boku

Przekrój poprzeczny most rz. Szyszła w km 13+194,00

Przekrój poprzeczny most rz. Rzeczyca w km 10+110,00

Przekrój poprzeczny most  rz. Huczwa w km 3+102,00

prefabrykat gzymsowy

Schody

Opis – mosty

Dokumentacja techniczna – drogowa  jest opracowana na całym odcinku drogi powiatowej

Część nr 4- roboty drogowe Przedmiar – odcinek od km 2+800 do km 3+800

Część nr 4 –roboty drogowe Przedmiar – roboty drogowe odcinek od km 9+700 do km 10+700

Część nr 4 –roboty drogowe Przedmiar – odcinek od km 12+700 do km 13+700

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania terenu TN.3721.8.2017.AZ

Profil podłużny TN.3721.8.2017.AZ

Projekt stałej organizacji ruchu

Przekroje konstrukcyjne

Przekroje poprzeczne TN.3721.8.2017.AZ

Przepusty 

SSTWIOR

Tab. robót ziemnych ziemnych

Tabela pow. skarp  TN.3721.8.2017.AZ

Tabela wyrównań

Zestawienia Zjazdy

 

Dostawa kostki brukowej na terenie powiatu tomaszowskiego nr sprawy TN.3721.6.2017.AZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty TN.3721.6.2017.AZ z dn. 17.05.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu 70229-2017

SIWZ TN.3721.6.2017 z załacznikami

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT TN.3721.6.2017 z dn 28.04.2017r.

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512L Tyszowce- Nabróż- Żulice od km 0+000,00 do km 11+230,00 długości 11,23 km” TN.3721.7.2017.AZ

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty TN.3721.7.2017.AZ z dn. 19.05.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT TN.3721.7.2017.AZ z dn. 24.08.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu 66094-2017

SIWZ z załącznikami ( nr 2- nr 9) TN.3721.7.2017.AZ

Program funkcjonalno-użytkowy – załącznik nr 1 do SIWZ