Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!

Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Rzeczyca wraz z przebudową odcinków dróg powiatowych nr 3514L i 3521L na odcinku Tarnoszyn – Ulhówek

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.10.2016.AZ

SIWZ TN.3721.10.2016.AZ

Uwaga od 1 września zmieniony będzie numer konta bankowego dot. wpłaty wadium

Załacznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja

Przebudowa drogi powiatowej nr 3514L  na odcinku Ulhówek – Rzeplin 

 Przedmiar odcinek dr 3514L Ulhówek Rzeplin

Informacja BIOZ

Opis techniczny

Plan orientacyjny

Plan oznakowania cz. 1

Plan oznakowania cz. 2

Plan oznakowania cz. 3

Plan oznakowania cz. 4

Plan oznakowania cz. 5

Plan oznakowania cz. 6

Plan zagospodarowania cz. 1

Plan zagospodarowania cz. 2

Plan zagospodarowania cz. 3

Plan zagospodarowania cz. 4

Plan zagospodarowania cz. 5

Plan zagospodarowania cz. 6

Projekt oznakowania opis

Przekroje konstr. – 1,20 Ulhówe

SSTWiOR

Tabela wyrównań

Zestawienie chodników z kostki

Zestawienie chodników z kruszywa

Zestawienie nawierzchni

Zestawienie znaków pionowych

Zestawienie znaków poziomych

Załączona dokumentacja odnośnie odcinka drogi nr 3517L  zawiera pełne opracowanie odcinka od km 0+000 do km 2+110,00. zamawiający realizuje odcinek od km 1+110,00 do km 2+110,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3517L  na odcinku Rokitno – Rzeplin

Przedmiar 3517L odcinek Rokitno – Rzeplin

Informacja BIOZ

Opis techniczny

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania cz. 1

Plan zagospodarowania cz. 2

Przekroje konstrukcyjne

SSTWiOR

Tabela wyrównań profilu poprzecznego rokitno 1,000km

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3262L odc. Niemirówek – Klocówka od km 0+000 do km 2+120 długości 2,120km” nr sprawy: TN.3721.9.2016.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY TN.3721.9.2016.AZ

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA -Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim TU.4050.07.2016.BW

Unieważnienie postępowania dot. TU.4050.07.2016.BW

(Procedura do 30 000 euro) Zapytanie ofertowe dot. zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3437L Lipowiec – Tuczapy – Stara Wieś – Wereszyn w m. Lipowiec od km 0+056 do km 0+906 dł.0,850km

Informacja z dnia 13.07.2016.r

Zapytanie ofertowe TN.373.4.2016.RR

Plan orientacyjny 

Plan zagospodarowania terenu

Przekrój konstrukcyjny

Kosztorys ofertowy

Wyrównanie profilu poprzecznego

 

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim TU.4050.07.2016.BW

Zaproszenie do składania ofert oraz formularz oferty wraz z umową

Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych ZDP Tomaszów Lubelski

Zapytanie ofertowe z załącznikami – TU.4050.06.2016.BW

WYKAZ

Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Susiec – zamówienie uzupełniające

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia zawarcia umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY„Zakup używanego samochodu ciężarowego” nr sprawy: TN.3721.8.2016.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY TN.3721.8.2016.AZ