Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Dostawa paliw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim IZP.3721.8.2019.AZ

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl IZP.3721.8.2019.AZ

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3266L od drogi krajowej nr 17 w miejscowości Krynice do miejscowości Polany

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl  IZP.3721.7.2019.AZ

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3537L relacji Lubycza Królewska –Dęby – Pawliszcze IZP.3721.6.2019.AZ

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl NR IZP.3721.2019.AZ

Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim.

Informacja o wyznaczeniu IOD

Klauzula informacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna

Harmonogram remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych w 2019 r.

Harmonogram remontów cząstkowych 2019 r.

„Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych przy szkołach”

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl
Nr sprawy UDM.4022.07.2018.2019.JCh.

Dostawa kruszyw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w trybie zapytania ofertowego – zamówienie do 30 000 euro

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.373.12.2019.AZ