Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


WNIOSKI NA LOKALIZACJE URZĄDZENIA OBCEGO I ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Klauzula informacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wniosek o wydanie warunków technicznych – na budowę , przebudowę zjazdu

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

Wniosek o wydanie warunków wstępnych

 

 

„1. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3504L od drogi krajowej Nr 17 w miejscowości Tarnawatka-Tartak do drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wieprzów. 2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3526L od drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wieprzów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3516L w miejscowości Podhorce”- opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej niezbędnej do uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.5.2020.AZ

Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie_szkody

Zarządzenie Nr 10 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 25 maja 2020 w sprawie ustalenia organizacji pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w związku z zagrożeniem COVID-19

Zarządzenie Nr 10

Klauzula informacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim dotycząca przetwarzania danych osobowych

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3517L od drogi wojewódzkiej nr 852 w miejscowości Steniatyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3516L w miejscowości Rokitno

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.4.2020.AZ

Informacja

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO dla osób powracających z krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2