Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Z a j ę c i e p a s a d r o g o w e g o

Prowadzenia w pasie drogowym robót i umieszczania w nim urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami powiatowymi

WYMAGANE DOKUMENTY:
– wypełniony wniosek,
– plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego,
– projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa – oznakowanie miejsca robót (na czas ich prowadzenia) zaopiniowany przez Komendę Powiatowa Policji (Wydział Ruchu Drogowego) oraz ZDP i zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lub (Wydział Komunikacji i Drogownictwa),
– pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora w przypadku gdy nie jest on Wnioskodawcą,
– szczegółowy harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót),
– pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
– wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów,
– złożenie wniosku i wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej.

– wypełniony wniosek należy składać 30 dni przed rozpoczęciem prac


Umieszczenie reklamy w pasie drogi powiatowej

WYMAGANE DOKUMENTY:
– wypełniony wniosek,
– mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 z naniesioną kolorem czerwonym lokalizacją reklamy,
– projekt graficzny lub zdjęcie przedmiotowej reklamy z podanymi wymiarami.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
– wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów,
– złożenie wniosku i wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej.

– wypełniony wniosek należy składać 30 dni przed rozpoczęciem prac


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Sekretariat Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 54

Druki oraz dodatkowe informacje można otrzymać w pokoju Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów

Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego,
pomyślnego Nowego Roku,
a także wielu miłych chwil
spędzonych w gronie najbliższych
życzy Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
Paweł Kościołko wraz z pracownikami

 

Dostawa paliw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim TN.3721.19.2017.AZ

Przedmiotem postępowania jest sukcesywny, w miarę pojawiających się potrzeb, bezgotówkowy zakup paliwa płynnego na stacjach benzynowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim obejmuje Obwód Drogowy nr 2 w Żulicach

Ogłoszenie o zamówieniu nr 631485-N-2017

SIWZ TN.3721. 19.2017.AZ

Informacja z otwarcia ofert TN.3721.19.2017.AZ z dnia20.12.2017r.

Informacja o wyborze oferty art 92 ust. 2 ustawy Pzp z dnia 21.12.2017r

 

Dostawa paliw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim TN.3721.18.2017.AZ

Informacja o wyborze oferty art 92 ust.2 -s z dn. 12.12.2017r. dot. części nr 1

…………………………………………………………………………………………………….

 Informacja o unieważnieniu postępowania dot.  części nr 2  – z dn. 11 grudnia 2017r.

2017 12 08 Informacja z otwarcia ofert TN.3721.18.2017.AZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 00069108-N-2017

2017 12 04 Wyjaśnienia do SIWZ (1)

Ogłoszenie o zamówieniu 623001-N-2017 z dn. 28.11.2017r.

SIWZ TN.3721. 18.2017.AZ

Informacja w sprawie gotowości do prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

2017 10 26  Informacja

OBWIESZCZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

2017 09 11 OBWIESZCZENIE

Przebudowa drogi powiatowej nr 3517L na odcinku Rzeplin – Wasylów Wielki- ZNAK SPRAWY TN.373.13.2017.MW

 

Zaproszenie do składania ofert wraz z opisem przedmiotu zamówienia

UMOWA-projekt

Formularz-ofertowy

Przebudowa DP nr 3517L – Rzeplin – Wasylów dł. 1,320 km – Opis techniczny

Przebudowa DP nr 3517L – Rzeplin – Wasylów dł. 1,320 km – Plan orientacyjny

Przebudowa DP nr 3517L – Rzeplin – Wasylów dł. 1,320 km – Przedmiar

Przebudowa DP nr 3517L – Rzeplin – Wasylów dł. 1,320 km – Przekrój konstrukcyjny

Przebudowa DP nr 3517L – Rzeplin – Wasylów dł. 1,320 km – Szczegół mijanki

OBWIESZCZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO dot. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród na odcinku Tomaszów Lubelski – Zielone

2017.08.30 Obwieszczenie