Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Zamówienie do 30000 euro- Dostawa kruszyw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w trybie zapytania ofertowego

Dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy TN.373.7.2018.AW

Dostawa emulsji asfaltowej K1-65 dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

Dokumentacja przetargowa zamieszczona  jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy TN.3721.5.2018.AZ

Przebudowa drogi powiatowej nr 3505L Tarnawatka – Werechanie. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L Lubycza Królewska – Machnów Nowy – Dyniska Stare. Numer postępowania: TN.3721.3.2018.AZ

Dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy TN.3721.3.2018.AZ

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski – Ulhówek w miejscowości Przewłoka, Wierszczyca, Łubcze, Hubinek i Podlodów TN.3721.2.2018.AZ

Dokumentacja przetargowa zamieszczono na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl/

Ogłoszenie „Sprzedaż drzew na pniu przy drogach powiatowych 3545L i 3260L”

Szczegółowe informacje o ogłoszeniu „Sprzedaż drzew na pniu przy drogach Nr 3545L Tomaszów Lubelski – Rabinówka – Maziły – Paary i Nr 3260L Tomaszów Lub. – Krasnobród” znajdują się na stronie BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w zakładce Ogłoszenia

Ogłoszenie „Sprzedaż drzew na pniu przy drogach powiatowych 3521L, 3545L i 3260L”

Szczegółowe informacje o ogłoszeniu „Sprzedaż drzew na pniu przy drogach 3521L Tomaszów Lubelski – Wierszczyca – Ulhówek , Nr 3545L Tomaszów Lubelski – Rabinówka – Maziły – Paary i Nr 3260L Tomaszów Lub. – Krasnobród” znajdują się na stronie BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w zakładce Ogłoszenia

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród na odcinku Tomaszów Lubelski – Zielone TN.3721.1.2018.AZ

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty TN.3721.1.2018.AZ

Zmiany do SIWZ oraz zmiany do ogłoszenia zamieszczono na https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=64&p1=szczegoly&p2=55200 w dniu 31.01.2018r.

Ogłoszenie „Sprzedaż drzew na pniu przy drogach powiatowych 3521L, 3545L i 3260L”

Szczegółowe informacje o ogłoszeniu „Sprzedaż drzew na pniu przy drogach 3521L Tomaszów Lubelski – Wierszczyca – Ulhówek , Nr 3545L Tomaszów Lubelski – Rabinówka – Maziły – Paary i Nr 3260L Tomaszów Lub. – Krasnobród” znajdują się na stronie BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w zakładce Ogłoszenia