Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Harmonogram remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych w 2018 roku

Harmonogram remontów cząstkowych

Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 3527L Nedeżów – Sowiniec” TN.3721.9.2018.AZ

Dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy TN.3721.9.2018.AZ

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 3521L Tomaszów Lubelski – Ulhówek w miejscowości Przewłoka, Wierszczyca, Łubcze, Hubinek i Podlodów

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród na odcinku Tomaszów Lubelski – Zielone – Informacja

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie branży kolejowej nad zad.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3505L Tarnawatka – Werechanie. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L Lubycza Królewska – Machnów Nowy – Dyniska Stare. nr sprawy TN.3721.6.2018.AZ

Dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy TN.3721.6.2018.AZ

Zestawienie dróg powiatowych

Zestawienie dróg

Pełnych radości, pokoju

Świąt Wielkiej Nocy

oraz wiele pomyślności

i sukcesów Życzy Państwu

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

Paweł Kościołko

wraz z pracownikami

 

Zamówienie do 30000 euro- Dostawa kruszyw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w trybie zapytania ofertowego

Dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy TN.373.7.2018.AW