Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Dostawa emulsji asfaltowej K1-70 dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.5.2019.AZ

Zakup i dostawa remontera IZP.3721.4.2019.AZ

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.4.2019.AZ

Zakup samochodu ciężarowego

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.3.2019.AZ

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3516L od drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Górno do miejscowości Wola Gródecka IZP.3721.1.2019.AZ

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl

Ogłoszenie sprzedaż drzew na pniu przy drogach powiatowych w Powiecie Tomaszowskim

Ogłoszenie sprzedaż drzew na pniu przy drogach powiatowych w Powiecie Tomaszowskim
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2)

Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego,
pomyślnego Nowego Roku,
a także wielu miłych chwil
spędzonych w gronie najbliższych
życzy Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
Paweł Kościołko wraz z pracownikami

Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż ciągnik rolniczy Ursus C-360 nr rejestracyjny ZAB 999 K w formie przetargu ustnego

Dokumentacja  zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl

Ogłoszenie: „Sprzedaż drzew na pniu przy drogach powiatowych w Powiecie Tomaszowskim”

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szczegółowe informacje o ogłoszeniu: „Sprzedaż drzew na pniu przy drogach powiatowych w Powiecie Tomaszowskimznajdują się na stronie BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w zakładce Ogłoszenia.