Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Dostawa paliw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim TN.3721.19.2017.AZ

Przedmiotem postępowania jest sukcesywny, w miarę pojawiających się potrzeb, bezgotówkowy zakup paliwa płynnego na stacjach benzynowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim obejmuje Obwód Drogowy nr 2 w Żulicach

Ogłoszenie o zamówieniu nr 631485-N-2017

SIWZ TN.3721. 19.2017.AZ

Dostawa paliw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim TN.3721.18.2017.AZ

Informacja o wyborze oferty art 92 ust.2 -s z dn. 12.12.2017r. dot. części nr 1

…………………………………………………………………………………………………….

 Informacja o unieważnieniu postępowania dot.  części nr 2  – z dn. 11 grudnia 2017r.

2017 12 08 Informacja z otwarcia ofert TN.3721.18.2017.AZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 00069108-N-2017

2017 12 04 Wyjaśnienia do SIWZ (1)

Ogłoszenie o zamówieniu 623001-N-2017 z dn. 28.11.2017r.

SIWZ TN.3721. 18.2017.AZ

OBWIESZCZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

2017 09 11 OBWIESZCZENIE

Przebudowa drogi powiatowej nr 3517L na odcinku Rzeplin – Wasylów Wielki- ZNAK SPRAWY TN.373.13.2017.MW

 

Zaproszenie do składania ofert wraz z opisem przedmiotu zamówienia

UMOWA-projekt

Formularz-ofertowy

Przebudowa DP nr 3517L – Rzeplin – Wasylów dł. 1,320 km – Opis techniczny

Przebudowa DP nr 3517L – Rzeplin – Wasylów dł. 1,320 km – Plan orientacyjny

Przebudowa DP nr 3517L – Rzeplin – Wasylów dł. 1,320 km – Przedmiar

Przebudowa DP nr 3517L – Rzeplin – Wasylów dł. 1,320 km – Przekrój konstrukcyjny

Przebudowa DP nr 3517L – Rzeplin – Wasylów dł. 1,320 km – Szczegół mijanki

Przebudowa trzech obiektów mostowych zlokalizowanych na rzekach Huczwa, Rzeczyca i Szyszła wraz z trzema odcinkami drogi powiatowej Nr 3522L Zimno – Dyniska Stare TN.3721.16.2017.AZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty art. 92 ust.2 ustawy Pzp  z dn. 4.10.2017.r.

…………………………………………………………………………..

2017. 09. 14 Informacja na podstawie art.86 ust. 5 Pzp

………………………………………………………………………………………………

Ogłoszenie o zamówieniu nr 579343-N-2017 z dn.30.08.2017r.

SIWZ z załącznikami TN.3721.16.2017.AZ

Dokumentacja techniczna załącznik nr 1 do SIWZ

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania terenu

Przedmiar

Przekroje konstrukcyjne

SSTWIOR

Zestawienia dot poz. 4,5,6,11,12

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA TN.3721.14.2017.AZ

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Krynice TN.3721.15.2017.AZ

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – z dn. 20.09.2017r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – z dn. 20.09.2017r.

…………………………………………………………………………………………………………….

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  z dnia 05.09.2017r.

…………………………………………………………………………

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.08.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu 565353-N-2017

SIWZ  TN.3721.15.2017.AZ

Dokumentacja techniczna załacznik nr 1 do SIWZ

Część nr 1 dotyczy przebudowy odcinków dróg 3502L,3507L 

Opis techniczny – Przebudowa DP 3502L w m. Dzierążnia (I)dł. 1,325 km

Opis techniczny – Przebudowa DP 3502L w m. Dzierążnia (II) dł. 0,420km

Opis techniczny- Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (III.I) 0,025km

Opis techniczny- Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (III.II) dł. 0,110 km

Opis techniczny- Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (III.III) dł. 0,110km

Plan orientacyjny dr pow nr 3507L Źwiartów – Rachanie odc. III.I, III.II, III.II dł. odcinków 0,245km

Plan orientacyjny przebudowa drogi DP 3502Lw m. Dzierążnia (I) dł. 1,325km

Plan orientacyjny przebudowa drogi pow. nr 3502L (II) dł. 0,420km

Plan zagospodarowania terenu dr 3502L (I) dł odcinka 1,325km

Plan zagospodarowania terenu dr nr 3502L (II) dł. odcinka 0,420km

Plan zagospodarowania terenu dr nr 3507L Źwiartów (III) dł. łaczna z 3 odc. 0,245km

Przebudowa DP 3502L w m. Dzierążnia dł. 1,325 km – Tabela wyrównań

Przebudowa DP 3502L w m. Dzierążnia dł. 0,420km – Tabela wyrównań

Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartow (I) dł.0,025km – Tabela wyrównań

Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (II) dł. 0,110 km Tabela wyrównań

Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (III) dł. 0,110km – Tabela wyrównań

Przedmiar – Przebudowa DP 3502L w m. Dzierążnia dł. 1,325 km

Przedmiar – Przebudowa DP 3502L w m. Dzierążnia dł. 0,420km

Przedmiar – Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartow (I) dł.0,025km

Przedmiar – Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (II) dł. 0,110 km

Przedmiar – Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (III) dł. 0,110km

Przekroje konstrukcyjne 3502L, 3507L,

Część nr 2 dotyczy przebudowy odcinków dróg 3266L, 3265L

Opis techniczny – Przebudowa DP 3266L w m. Dąbrowa dł. 0,909 km

Opis techniczny – Przebudowa DP 3265L w m. Polanówka dł. 0,254 km

Plan orientacyjny przebudowa DP 3265L w m. Polanówka dł.0,254km

Plan orientacyjny przebudowa DP 3266L w m. Dąbrowa dł.0,909km

Plan zagospodarowania terenu – Przebudowa DP 3266L w m. Dąbrowa dł. 0,909 km

Plan zagospodarowania terenu dr nr 3265L w m. Polanówka dł.0,254km

Przedmiar – Przebudowa DP 3265L w m. Polanówka dł. 0,254 km

Przedmiar – Przebudowa DP 3266L w m. Dąbrowa dł. 0,909 km

Przekroje konstrukcyjne 3266L, 3265L – część nr 2

Przebudowa DP 3265L w m. Polanówka dł. 0,254 km – Tabela wyrównań

Przebudowa DP 3266L w m. Dąbrowa dł. 0,909 km – Tabela wyrównań

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ – UMOWA TN.3721.15.2017.AZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ NR 2-7 TN.3721.15.2017.AZ

SST

 

 

Przebudowa trzech obiektów mostowych zlokalizowanych na rzekach Huczwa, Rzeczyca i Szyszła wraz z trzema odcinkami drogi powiatowej Nr 3522L Zimno – Dyniska Stare TN.3721.14.2017.AZ

 

Informacja z otwarcia ofert z dn.10.08.2017r.

…………………………………………………………………………………………

Ogłoszenie o zamówieniu nr 557522-N-2017

SIWZ z załącznikami TN.3721.14.2017.AZ

Dokumentacja techniczna

Przedmiar

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania terenu

Profil podłużny

Projekt stałej organizacji ruchu

Przekroje poprzeczne

Przepusty – 1,117 Dyniska

SSTWIOR

Tab. robót ziemnych ziemnych

TABELA POW. SKARP

Zestawienia

Zjazdy

Przekroje konstrukcyjne