Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Ulhówek i Łaszczów IZP.3721.2.2018.AZ

Dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.2.2018.AZ

Przebudowa obiektu mostowego na rzece Kamionka w miejscowości Radków wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3514L Lubycza Królewska – Nowosiółki IZP.3721.1.2018.AZ

Dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.1.2018.AZ

Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 3527L Nedeżów – Sowiniec” TN.3721.9.2018.AZ

Dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy TN.3721.9.2018.AZ

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 3521L Tomaszów Lubelski – Ulhówek w miejscowości Przewłoka, Wierszczyca, Łubcze, Hubinek i Podlodów

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród na odcinku Tomaszów Lubelski – Zielone – Informacja

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie branży kolejowej nad zad.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3505L Tarnawatka – Werechanie. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L Lubycza Królewska – Machnów Nowy – Dyniska Stare. nr sprawy TN.3721.6.2018.AZ

Dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy TN.3721.6.2018.AZ

Zamówienie do 30000 euro- Dostawa kruszyw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w trybie zapytania ofertowego

Dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy TN.373.7.2018.AW

Dostawa emulsji asfaltowej K1-65 dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

Dokumentacja przetargowa zamieszczona  jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy TN.3721.5.2018.AZ