Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Przebudowa drogi powiatowej Nr 3266L od drogi krajowej nr 17 w miejscowości Krynice do miejscowości Polany

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl  IZP.3721.7.2019.AZ

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3537L relacji Lubycza Królewska –Dęby – Pawliszcze IZP.3721.6.2019.AZ

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl NR IZP.3721.2019.AZ

Harmonogram remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych w 2019 r.

Harmonogram remontów cząstkowych 2019 r.

„Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych przy szkołach”

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl
Nr sprawy UDM.4022.07.2018.2019.JCh.

Dostawa kruszyw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w trybie zapytania ofertowego – zamówienie do 30 000 euro

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.373.12.2019.AZ

Dostawa emulsji asfaltowej K1-70 dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.5.2019.AZ

Zakup i dostawa remontera IZP.3721.4.2019.AZ

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.4.2019.AZ

Zakup samochodu ciężarowego

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.3.2019.AZ