Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród na odcinku Tomaszów Lubelski – Zielone – Informacja

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie branży kolejowej nad zad.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3505L Tarnawatka – Werechanie. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L Lubycza Królewska – Machnów Nowy – Dyniska Stare. nr sprawy TN.3721.6.2018.AZ

Dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy TN.3721.6.2018.AZ

Zestawienie dróg powiatowych

Zestawienie dróg

Pełnych radości, pokoju

Świąt Wielkiej Nocy

oraz wiele pomyślności

i sukcesów Życzy Państwu

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

Paweł Kościołko

wraz z pracownikami

 

Zamówienie do 30000 euro- Dostawa kruszyw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w trybie zapytania ofertowego

Dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy TN.373.7.2018.AW

Dostawa emulsji asfaltowej K1-65 dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

Dokumentacja przetargowa zamieszczona  jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy TN.3721.5.2018.AZ

Przebudowa drogi powiatowej nr 3505L Tarnawatka – Werechanie. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L Lubycza Królewska – Machnów Nowy – Dyniska Stare. Numer postępowania: TN.3721.3.2018.AZ

Dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy TN.3721.3.2018.AZ

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski – Ulhówek w miejscowości Przewłoka, Wierszczyca, Łubcze, Hubinek i Podlodów TN.3721.2.2018.AZ

Dokumentacja przetargowa zamieszczono na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl/