Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Krynice TN.3721.15.2017.AZ

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – z dn. 20.09.2017r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – z dn. 20.09.2017r.

…………………………………………………………………………………………………………….

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  z dnia 05.09.2017r.

…………………………………………………………………………

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.08.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu 565353-N-2017

SIWZ  TN.3721.15.2017.AZ

Dokumentacja techniczna załacznik nr 1 do SIWZ

Część nr 1 dotyczy przebudowy odcinków dróg 3502L,3507L 

Opis techniczny – Przebudowa DP 3502L w m. Dzierążnia (I)dł. 1,325 km

Opis techniczny – Przebudowa DP 3502L w m. Dzierążnia (II) dł. 0,420km

Opis techniczny- Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (III.I) 0,025km

Opis techniczny- Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (III.II) dł. 0,110 km

Opis techniczny- Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (III.III) dł. 0,110km

Plan orientacyjny dr pow nr 3507L Źwiartów – Rachanie odc. III.I, III.II, III.II dł. odcinków 0,245km

Plan orientacyjny przebudowa drogi DP 3502Lw m. Dzierążnia (I) dł. 1,325km

Plan orientacyjny przebudowa drogi pow. nr 3502L (II) dł. 0,420km

Plan zagospodarowania terenu dr 3502L (I) dł odcinka 1,325km

Plan zagospodarowania terenu dr nr 3502L (II) dł. odcinka 0,420km

Plan zagospodarowania terenu dr nr 3507L Źwiartów (III) dł. łaczna z 3 odc. 0,245km

Przebudowa DP 3502L w m. Dzierążnia dł. 1,325 km – Tabela wyrównań

Przebudowa DP 3502L w m. Dzierążnia dł. 0,420km – Tabela wyrównań

Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartow (I) dł.0,025km – Tabela wyrównań

Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (II) dł. 0,110 km Tabela wyrównań

Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (III) dł. 0,110km – Tabela wyrównań

Przedmiar – Przebudowa DP 3502L w m. Dzierążnia dł. 1,325 km

Przedmiar – Przebudowa DP 3502L w m. Dzierążnia dł. 0,420km

Przedmiar – Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartow (I) dł.0,025km

Przedmiar – Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (II) dł. 0,110 km

Przedmiar – Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (III) dł. 0,110km

Przekroje konstrukcyjne 3502L, 3507L,

Część nr 2 dotyczy przebudowy odcinków dróg 3266L, 3265L

Opis techniczny – Przebudowa DP 3266L w m. Dąbrowa dł. 0,909 km

Opis techniczny – Przebudowa DP 3265L w m. Polanówka dł. 0,254 km

Plan orientacyjny przebudowa DP 3265L w m. Polanówka dł.0,254km

Plan orientacyjny przebudowa DP 3266L w m. Dąbrowa dł.0,909km

Plan zagospodarowania terenu – Przebudowa DP 3266L w m. Dąbrowa dł. 0,909 km

Plan zagospodarowania terenu dr nr 3265L w m. Polanówka dł.0,254km

Przedmiar – Przebudowa DP 3265L w m. Polanówka dł. 0,254 km

Przedmiar – Przebudowa DP 3266L w m. Dąbrowa dł. 0,909 km

Przekroje konstrukcyjne 3266L, 3265L – część nr 2

Przebudowa DP 3265L w m. Polanówka dł. 0,254 km – Tabela wyrównań

Przebudowa DP 3266L w m. Dąbrowa dł. 0,909 km – Tabela wyrównań

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ – UMOWA TN.3721.15.2017.AZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ NR 2-7 TN.3721.15.2017.AZ

SST