Godziny pracy: pn-pt 7:00-15.00
Zarząd Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim

Odpowiedź na pismo dot. zamówienia publicznego – nr sprawy TN.3431.06.2012.JCH

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zmianami ), Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy TN.3431.06.2012.JCH pod nazwą: „Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Sopot wraz z odcinkiem drogi powiatowej klasy Z nr 3550L MAJDAN SOPOCKI – CIOTUSZA STARA od km 0+000 do km 1+850, długości 1,850 km” od jednego z Wykonawców wpłynęło pismo o treści :

zapytanie 1: Czy zamawiający nie przewidział zabezpieczenia chodników cienką nawierzchnią bitumiczno polimerową ( brak pozycji w kosztorysie ofertowym)?

odpowiedź: Do kosztorysu ofertowego /przedmiaru robót/ należy dodać pozycję: „Wykonanie zabezpieczenia chodników cienką nawierzchnią bitumiczno – polimerową – m2 = 63,00”

zapytanie 2: Prosimy o odniesienie się do pozycji 30 kosztorysu ofertowego branży mostowej ponieważ dylatacja elastomerowa podana jest pomyłkowo w m3 w ilości 24 co wynikało by, że szerokość mostu wynosi 12 m, a w opisie technicznym podana jest szerokość 9,90 m

odpowiedź: W poz. 30 należy zmienić jednostkę miary i ilość na: „Dylatacja elastomerowa o dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi do 10 m – m – 19,80”

Poprzedni Odpowiedź na pismo dot. zamówienia publicznego – nr sprawy TN.3431.05.2012

Leave Your Comment

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 54
22-600 Tomaszów Lubelski

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek:  7:00 – 15:00

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim © 2020

Skip to content

Strona używa cookie więcej informacji

Strona używa cookie, jeśli się nie zgadzasz zmień ustawienia przeglądarki lub zamknij stronę

Zamknij