Godziny pracy: pn-pt 7:00-15.00
Zarząd Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim

Remont łazienek w budynku Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Lwowskiej 54 w Tomaszowie Lubelskim IZP.373.12.2024.AZ

Informacja z otwarcia ofert

Powiat Tomaszowski z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych”.
Warunkiem złożenia oferty jest dokonanie oględzin, łazienek mieszących się w budynku Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Lwowskiej 54 w dniach od 13 marca do 18 marca 2024r.
Załączony przedmiar z dokumentami zamówienia jest jedynie materiałem pomocniczym niezbędnym do wyceny zamówienia.
Ofertę należy złożyć do dnia 19 marca 2024r. do 14.00 w formie elektronicznej na adres email zamowienia@zdptomaszow.pl lub papierowej w sekretariacie.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. O wyniku postępowania poinformujemy każdego uczestnika postępowania na jego wniosek dołączony do formularza oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wskazania przyczyny.

Dokumenty zamówienia

Formularz Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Formularz Załącznik Nr 2 do Regulaminu- pdf

Przedmiar

Przedmiar – xls

Umowa

Zaproszenie IZP.373.12.2024.AZ

Poprzedni Budowa hali sprzętowo – magazynowej IZP.3721.7.2024.AZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 54
22-600 Tomaszów Lubelski

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek:  7:00 – 15:00

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim © 2020

Skip to content

Strona używa cookie więcej informacji

Strona używa cookie, jeśli się nie zgadzasz zmień ustawienia przeglądarki lub zamknij stronę

Zamknij