Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Remont, modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3525L Józefówka – Pawłówka – Podhorce w miejscowości Pawłówka od km 1+217 do km 2+216

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.6.2020.AZ