Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Przebudowa drogi powiatowej Nr 3517L od drogi wojewódzkiej nr 852 w miejscowości Steniatyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3516L w miejscowości Rokitno

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.4.2020.AZ