Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


„Przebudowa drogi powiatowej nr 3504L na odcinku Zamiany – Pańków- Tarnawatka – Tartak” IZP.3721.4.2018.AZ

Dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.3721.4.2018.AZ