Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Dostawa kruszyw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w trybie zapytania ofertowego – zamówienie do 30 000 euro

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl nr sprawy IZP.373.12.2019.AZ