Godziny pracy: pn-pt 7:00-15.00
Zarząd Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim

Remonty cząstkowe nawierzchni z ramowaniem na drogach powiatowych w powiecie tomaszowskim IZP.373.18.2024.AZ

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty do dnia 18 kwietnia 2023r. do godz. 9.00

 

Postępowanie w ramach  udzielenia zamówienia zgodnie z „Regulaminem udzielania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych”

Ofertę należy złożyć do dnia 18 kwietnia 2023r. do godz. 9.00  w formie elektronicznej na adres zamowienia@zdptomaszow.pl lub bezpośrednio w sekretariacie pokój nr 12

Dokumenty:

Formularz ofertowy- word

Formularz ofertowy – w pdf

Mapa Poglądowa

Przedmiar 

UMOWA

zaproszenie,

Zaproszenie IZP.3721.18.2024.AZ

 

Poprzedni Dostawa kruszyw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w 2024r. nr sprawy IZP.3721.11.2024.AZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 54
22-600 Tomaszów Lubelski

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek:  7:00 – 15:00

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim © 2020

Skip to content

Strona używa cookie więcej informacji

Strona używa cookie, jeśli się nie zgadzasz zmień ustawienia przeglądarki lub zamknij stronę

Zamknij