Godziny pracy: pn-pt 7:00-15.00
Zarząd Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3262L Sumin – Krasnobród od km 0+000,00 do km 5+000,00, długości 5,000km TN.3721.01.2014.AZ

WYJAŚNIENIA DO SIWZ ORAZ UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI

WYJAŚNIENIA DO SIWZ TN.3721.01.2014.AZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 30.01.2014r. TN.3721.01.2014.AZ

SIWZ  ZE ZMIANAMI 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. miejsca składania ofert

PROJEKT OZNAKOWANIA

OZNAKOWANIE cz.1

OZNAKOWANIE cz. 2

OZNAKOWANIE cz. 3

OZNAKOWANIE cz. 4

OZNAKOWANIE cz. 5

SST OZNAKOWANIE POZIOME

OŚWIETLENIE

Opis techniczny oświetlenie

SST Oświetlenie drogowe

Zestawienie robót nawierzchniowych

PONADTO ZAMAWIAJĄCY WPROWADZA DODATKOWO ZMIANY

Lokalizacja projektowanych chodników

Lokalizacja projektowanych utwardzeń poboczy

Zestawienie wyrównań poprzecznych

Przedmiar robót po zmianach

ZAMAWIAJĄCY WPROWADZIŁ ZMIANY DO SIWZ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

SIWZ ZE ZMIANAMI

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dokumentacja projektowa wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ

Informacja BIOZ

Opis techniczny

Przedmiar robótzmiany wynikające z pomyłek rachunkowych zamieszczone wyżej

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania cz. I

Plan zagospodarowania cz. II

Plan zagospodarowania cz. III

Plan zagospodarowania cz. IV

Plan zagospodarowania cz. V

Profil podłużny cz. I

Profil podłużny cz. II

Profil podłużny cz. III

Profil podłużny cz. IV

Profil podłużny cz. V

Przekroje konstrukcyjne

Przekroje Poprzeczne – cz. I

Przekroje poprzeczne – cz. II

Rysunek przepustów

Rysunek zatok autobusowych

Tabela powierzchni skarp

Tabela robót ziemnych

Wykaz transportu mas

Zestawienie chodników i utwardzonych poboczyzmiany zamieszczone wyżej

Zestawienie wyrównań poprzecznych masą zmiany zamieszczone wyżej

Rysunek zjazdów

SSTWiOR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TN.3721.01.2014.AZ

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NR 2-NR 9 TN.3721.01.2014.AZ

 

Poprzedni OBWIESZCZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO o wszczęciu postepowania administracyjnego AB.6740.Z.2.2013 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. ” Przebudowa dwóch mostów na rzekach Potok Łosiniecki i Tanew wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3546L Susiec- Huta Szumy – granica województwa( Huta Różaniecka)”

Leave Your Comment

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 54
22-600 Tomaszów Lubelski

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek:  7:00 – 15:00

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim © 2020

Skip to content

Strona używa cookie więcej informacji

Strona używa cookie, jeśli się nie zgadzasz zmień ustawienia przeglądarki lub zamknij stronę

Zamknij