Godziny pracy: pn-pt 7:00-15.00
Zarząd Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim

Odpowiedź na pismo dot. zamówienia publicznego – nr sprawy TN.3431.05.2012

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póżn. zmianami ), Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy TN.3431.05.2012 pod nazwą „Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3510L Muratyn Kolonia – Pukarzów Osada” od jednego z Wykonawców wpłynęło pismo o treści :

„Nawiązując do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca zauważa,  że przyjęta konstrukcja nie uwzględnia tzw. „odsadzek”. W związku z tym prosimy o skorygowanie odpowiednio do grubości warstw, powierzchni podbudów i warstwy wiążącej.”

W odpowiedzi Zamawiający informuje że roboty winne być wykonane w oparciu o zamieszczoną dokumentację techniczną, przedmiar robót i SST z uwzględnieniem wielkości odsadzek określonych w powyższych dokumentach.

 

 

Poprzedni Dostawa kostki brukowej betonowej na drogi powiatowe

Leave Your Comment

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 54
22-600 Tomaszów Lubelski

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek:  7:00 – 15:00

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim © 2020

Skip to content

Strona używa cookie więcej informacji

Strona używa cookie, jeśli się nie zgadzasz zmień ustawienia przeglądarki lub zamknij stronę

Zamknij