Godziny pracy: pn-pt 7:00-15.00
Zarząd Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim

Ankieta

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do wypełnienia ankiety, której wyniki zostaną wykorzystane w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Mobilności Roztocza do roku 2030.
Konsultacje mają na celu identyfikację silnych stron i potencjałów obszaru oraz jego słabości i potrzeb mieszkańców. Istotne będzie również zebranie pomysłów i opinii na temat współpracy ponadlokalnej w zakresie szeroko pojętej mobilności, w tym propozycji przedsięwzięć niezbędnych do realizacji w kolejnych latach na terenie gmin i powiatów Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Ankieta dostępna na stronie internetowej RZP-G https://roztoczanskizpg.pl/?ankieta-dotycz?ca-strategii-rozwoju-mobilno?ci-roztocza

jest w pełni anonimowa i będzie stanowiła znaczący wkład w opracowanie Strategii Rozwoju Mobilności Roztocza do roku 2030 oraz rozwój wskazanego powyżej obszaru, w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.

Poprzedni Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3537L Dęby – Pawliszcze” IZP.3721.6.2024.AZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 54
22-600 Tomaszów Lubelski

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek:  7:00 – 15:00

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim © 2020

Skip to content

Strona używa cookie więcej informacji

Strona używa cookie, jeśli się nie zgadzasz zmień ustawienia przeglądarki lub zamknij stronę

Zamknij