Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Krynice TN.3721.15.2017.AZ

 

…………………………………………………………………

Ogłoszenie o zamówieniu 565353-N-2017

SIWZ  TN.3721.15.2017.AZ

Dokumentacja techniczna załacznik nr 1 do SIWZ

Część nr 1 dotyczy przebudowy odcinków dróg 3502L,3507L 

Opis techniczny – Przebudowa DP 3502L w m. Dzierążnia (I)dł. 1,325 km

Opis techniczny – Przebudowa DP 3502L w m. Dzierążnia (II) dł. 0,420km

Opis techniczny- Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (III.I) 0,025km

Opis techniczny- Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (III.II) dł. 0,110 km

Opis techniczny- Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (III.III) dł. 0,110km

Plan orientacyjny dr pow nr 3507L Źwiartów – Rachanie odc. III.I, III.II, III.II dł. odcinków 0,245km

Plan orientacyjny przebudowa drogi DP 3502Lw m. Dzierążnia (I) dł. 1,325km

Plan orientacyjny przebudowa drogi pow. nr 3502L (II) dł. 0,420km

Plan zagospodarowania terenu dr 3502L (I) dł odcinka 1,325km

Plan zagospodarowania terenu dr nr 3502L (II) dł. odcinka 0,420km

Plan zagospodarowania terenu dr nr 3507L Źwiartów (III) dł. łaczna z 3 odc. 0,245km

Przebudowa DP 3502L w m. Dzierążnia dł. 1,325 km – Tabela wyrównań

Przebudowa DP 3502L w m. Dzierążnia dł. 0,420km – Tabela wyrównań

Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartow (I) dł.0,025km – Tabela wyrównań

Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (II) dł. 0,110 km Tabela wyrównań

Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (III) dł. 0,110km – Tabela wyrównań

Przedmiar – Przebudowa DP 3502L w m. Dzierążnia dł. 1,325 km

Przedmiar – Przebudowa DP 3502L w m. Dzierążnia dł. 0,420km

Przedmiar – Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartow (I) dł.0,025km

Przedmiar – Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (II) dł. 0,110 km

Przedmiar – Przebudowa DP 3507L w m. Źwiartów (III) dł. 0,110km

Przekroje konstrukcyjne 3502L, 3507L,

Część nr 2 dotyczy przebudowy odcinków dróg 3266L, 3265L

Opis techniczny – Przebudowa DP 3266L w m. Dąbrowa dł. 0,909 km

Opis techniczny – Przebudowa DP 3265L w m. Polanówka dł. 0,254 km

Plan orientacyjny przebudowa DP 3265L w m. Polanówka dł.0,254km

Plan orientacyjny przebudowa DP 3266L w m. Dąbrowa dł.0,909km

Plan zagospodarowania terenu – Przebudowa DP 3266L w m. Dąbrowa dł. 0,909 km

Plan zagospodarowania terenu dr nr 3265L w m. Polanówka dł.0,254km

Przedmiar – Przebudowa DP 3265L w m. Polanówka dł. 0,254 km

Przedmiar – Przebudowa DP 3266L w m. Dąbrowa dł. 0,909 km

Przekroje konstrukcyjne 3266L, 3265L – część nr 2

Przebudowa DP 3265L w m. Polanówka dł. 0,254 km – Tabela wyrównań

Przebudowa DP 3266L w m. Dąbrowa dł. 0,909 km – Tabela wyrównań

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ – UMOWA TN.3721.15.2017.AZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ NR 2-7 TN.3721.15.2017.AZ

SST

 

 

Przebudowa trzech obiektów mostowych zlokalizowanych na rzekach Huczwa, Rzeczyca i Szyszła wraz z trzema odcinkami drogi powiatowej Nr 3522L Zimno – Dyniska Stare TN.3721.14.2017.AZ

 

Informacja z otwarcia ofert z dn.10.08.2017r.

…………………………………………………………………………………………

Ogłoszenie o zamówieniu nr 557522-N-2017

SIWZ z załącznikami TN.3721.14.2017.AZ

Dokumentacja techniczna

Przedmiar

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania terenu

Profil podłużny

Projekt stałej organizacji ruchu

Przekroje poprzeczne

Przepusty – 1,117 Dyniska

SSTWIOR

Tab. robót ziemnych ziemnych

TABELA POW. SKARP

Zestawienia

Zjazdy

Przekroje konstrukcyjne

 

 

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Ulhówek TN.3721.13.2017.AZ

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty  TN.3721.13.2017.AZ z dn. 9 sierpnia 2017r

…………………………………………………………………………………….

Informacja na podstawie art 86 ust 5 ustawy Pzp z dn.01.08.2017r.

…………………………………………………………………………………….

Ogłoszenie o zamówieniu nr 551978-N-2017

SIWZ z załącznikami TN.3721.13.2017.AZ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

SSTWIOR Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Ulhówek– DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I NR 2

Część nr 1 przebudowa odcinka drogi nr 3517L Steniatyn – Wasylów na odcinku Rokitno – Rzeplin

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – Plan orientacyjny

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – Plan zagospodarowania ark. 1

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – Plan zagospodarowania ark. 2

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – Przedmiar

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – Przekrój nr 1.

Przebudowa drogi 3517L Rokitno – Rzeplin – Przekrój nr 2.

Część nr 2 przebudowa odcinków drogi powiatowej  nr 3516L Rokitno – Posadów w ciągu drogi powiatowej Górno – Telatyn

Przebudowa drogi 3516L Rokitno – Posadów – OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi 3516L Rokitno – Posadów – Plan orientacyjny

Przebudowa drogi 3516L Rokitno – Posadów – Plan zagospodarowania

Przebudowa drogi 3516L Rokitno – Posadów – Przedmiar

Przebudowa drogi 3516L Rokitno – Posadów – Przekrój konstrukcyjny.

 Oznakowanie poziome drogi 3516L Rokitno– Posadów 

 

 

Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszów Lubelski

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty art 92 ust. 2 ustawy Pzp – dn.21.07.2017r.

Informacja zgodnie z art 86 ust.5 ustawy Pzp TN.3721.12.2017.AZ z dn. 13.07.2017r.

………………………………………………………………………

Ogłoszenie o zamówieniu nr 539768-N-2017

SIWZ z załącznikami (2-8)TN.3721.12.2017

załącznik nr 1 dokumentacja techniczna

Część nr 1

Kopernika – Plan orientacyjny

Kopernika – Opis techniczny

Kopernika – Plan Sytuacyjny

Kopernika – Przedmiar

Kopernika – Tabela wyrównań

Przekrój Kopernika-przekrój konstrukcyjny 1

Część nr 2

Przedmiar ul 29 Listopada

OPIS TECHNICZNY 29 Listopada

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania – 29 Listopada – odcinek I

Plan zagospodarowania – 29 Listopada – odcinek II

Przekrój konstrukcyjny odc. nr I dr nr 3521L (0,100)

Przekrój konstrukcyjny odc. nr II dr nr 3521L (0,451)

SST

Przebudowa trzech obiektów mostowych zlokalizowanych na rzekach Huczwa, Rzeczyca i Szyszła wraz z trzema odcinkami drogi powiatowej Nr 3522L Zimno – Dyniska Stare TN.3721.11.2017.AZ

ZAWIADOMIENIE O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA TN.3721.11.2017.AZ

……………………………………………………………………………..

Informacja z art 86 ust. 5 nr sprawy TN.3721.11.2017.AZ z dn.10.07.2017r.

………………………………………………………………………………..

Ogłoszenie o zamówieniu nr 537742-N-2017 z dn.23.06.2017r.

SIWZ z załącznikami (2-8) TN.3721.11.2017.AZ

Załacznik nr 1 do SIWZ dokumentacja techniczna

Przedmiar  od km 3+800 do km 9+700 oraz od km 10+700 do km 12+700

Plan orientacyjny

Profil podłużny

Projekt stałej organizacji ruchu

Przekroje konstrukcyjne

Przekroje poprzeczne

Przepusty – 1,117 Dyniska

SSTWIOR

Tab. robót ziemnych ziemnych

TABELA POW. SKARP

Plan Zagospodarowania Terenu

Zestawienia

Zjazdy

Przebudowa dróg na terenie gminy Tyszowce: 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3511L Tyszowce- Dobużek – Łaszczów o długości 100mb 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3283L Czartowczyk – Czartowiec TN.3721.10.2017.AZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( część nr 1 ) z dn. 29.06.2017r.

Informacja o unieważnieniu postępowania (części nr 2 ) z dn.29.06.2017r.

 

2017 06 28-Informacja zgodnie z art 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu 531799-N-2017

SIWZ z załącznikami TN.3721.10.2017

załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna

Część nr 1 roboty drogowe

OPIS TECHNICZNY 3283L Czartowczyk- Czartowiec

Plan orientacyjny dr nr 3283L Czartowczyk – Czartowiec

Plan orientacyjny dr nr 3511L

Plan zagospodarowania terenu dr nr 3283L Czartowczyk – Czartowiec

Plan zagospodarowania terenu dr nr 3511L

Przedmiar nr 3283L Czartowczyk -Czartowiec

Przedmiar dr 3511L

Przekrój konstrukcyjny dr nr 3283L nr 1

Przekrój konstrukcyjny dr nr 3283L nr 2

Przekrój konstrukcyjny dr nr 3511L

Tabela wyrównań – Czartowczyk – Czartowiec

………………..

część nr 2 wymiana odwodnienia liniowego

cz nr 2 wymiana odwodnienia liniowego – dr nr 3511L – Opis techniczny

cz nr 2 wymiana odwodnienia liniowego – dr nr 3511L – Plan orientacyjny

cz nr 2 wymiana odwodnienia liniowego – dr nr 3511L – Plan zagospodarowania

cz nr 2 wymiana odwodnienia liniowego – dr nr 3511L – Przedmiar
cz nr 2 wymiana odwodnienia liniowego – dr nr 3511L – Przekrój konstrukcyjny

SST TN.3721.10.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania „Oznakowanie poziome w ciągu dróg powiatowych ZDP Tomaszów Lub. w 2017 roku”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3517L na odcinku Rzeplin- Wasylów Wielki od km 0+000,00 do km 2+100,00 o dł. 2,100km nr sprawy TN.373.5.2017.DF

dn. 05.06.2017r. – Unieważnienie postępowania TN.373.5.2017.DF

Procedura do 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

UMOWA – projekt

Opis techniczny , przedmiar

Plan zagospodarowania terenu