Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!

Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Szyszła wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3514L Dyniska Stare – Tarnoszyn od km 17+625,00 do km 22+825,00 o długości 5,200km- roboty uzupełniające

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego

SWScan0003700079

Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż naczepy specjalnej ZREMB o numerze rejestracyjnym LTM 4L34 w formie przetargu nieograniczonego ustnego w drodze licytacji

Regulamin wraz z ogłoszeniem przetargowym nr 3

Zdjęcia

Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Szyszła wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3514L Dyniska Stare – Tarnoszyn od km 17+625,00 do km 22+825,00 o długości 5,200km nr sprawy: TN.3721.02.2015.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY TN.3721.02.2015.AZ

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą „Wykonanie oznakowania poziomego w ciągach dróg powiatowych ZDP Tomaszów Lubelski”

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Wzór umowy

Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż naczepy specjalnej ZREMB o numerze rejestracyjnym LTM 4L34 w formie przetargu nieograniczonego ustnego w drodze licytacji

Regulamin wraz z ogłoszeniem

Zdjęcia

Opracowanie projektu wykonawczego na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 17 poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 3521L Tomaszów Lubelski – Ulhówek, nr 3543L Tomaszów Lubelski – Łaszczówka, nr 3542L Tomaszów Lubelski – Przeorsk- Korhynie, nr 3530L Jarczów – Korhynie o łącznej długości około15,680km” TN.3721.05.2015.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY TN.3721.05.2015.AZ

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego

SWScan0003700061