Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!

Ogłoszenie „Sprzedaż nabycie na pniu drzewa przy drogach powiatowych Nr 3508L na terenie gminy Rachanie, Nr 3525L na terenie gminy Rachanie, Nr 3531L na terenie gminy Jarczów,”

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3421L odc. Tyszowce-Klątwy od km 0+325 do km 3+128, odc. Podbór –Tyszowce od km 16+552 do km 17+425 o łącznej długości 3, 676 km w m. Tyszowce, Klątwy, Podbór TN.3721.01.2015.AZ

WYJAŚNIENIA

WYJAŚNIENIA TN.3721.01.2015.AZ

OPIS TECHNICZNY OŚWIETLENIE ULICZNE – ZMIANY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TN.3721.01.2015.AZ

SIWZ TN.3721.01.2015.AZ

PRZEDMIAR ROBÓT

PLAN ORIENTACYJNY TN.3721.01.2015.AZ

CZ.1  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU TN.3721.01.2015.AZ

CZ. 2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU TN.3721.01.2015.AZ

CZ. 3  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU TN.3721.01.2015.AZ

CZ.4 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU TN.3721.01.2015.AZ

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  TN.3721.01.2015.AZ

PRZEPUSTY TN.3721.01.2015.AZ

WYKAZ ZJAZDÓW TN.3721.01.2015.AZ

WYRÓWNANIE PROFILU POPRZECZNEGO TN.3721.01.2015.AZ

ZESTAWIENIE ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH I POSZERZEŃ

ZJAZDY

OPIS TECHNICZNY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

OPIS TECHNICZNY

SST TN.3721.01.2015.AZ

 

 

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM

OGŁOSZENIE „Sprzedaż nabycie na pniu drzewa przy drogach powiatowych Nr 3549L na terenie gminy Susiec, Nr 3266L na terenie gminy Krynice, Nr 3506L na terenie gminy Tarnawatka, 3514L i 3530L na terenie gminy Lubycza Królewska, Nr 3285L Zielone – dr. woj. nr 853”

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim TN.3721.07.2014.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY TN.3721.07.2014.AZ

 

Wesołych Świąt

Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku

przesyła

Dyrektor Z.D.P. w Tomaszowie Lubelskim

Paweł Kościołko

wraz z pracownikami

Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Bełżec: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3540L Bełżec Szalenik odc. I od km 0+000,00 do km 0+650,00, odc. II od km 0+000,00 do km 0+350,00 o łącznej długości 1,000km – roboty uzupełniające

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY TN.3720.03.2014.AZ

 

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI TN.3721.07.2014.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu paliwa TN.3721.07.2014.AZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia TN.3721.07.2014.AZ