Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!

Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Szyszła wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3514L Dyniska Stare – Tarnoszyn od km 17+625,00 do km 22+825,00 o długości 5,200km nr sprawy: TN.3721.02.2015.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY TN.3721.02.2015.AZ

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą „Wykonanie oznakowania poziomego w ciągach dróg powiatowych ZDP Tomaszów Lubelski”

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Wzór umowy

Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż naczepy specjalnej ZREMB o numerze rejestracyjnym LTM 4L34 w formie przetargu nieograniczonego ustnego w drodze licytacji

Regulamin wraz z ogłoszeniem

Zdjęcia

Opracowanie projektu wykonawczego na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 17 poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 3521L Tomaszów Lubelski – Ulhówek, nr 3543L Tomaszów Lubelski – Łaszczówka, nr 3542L Tomaszów Lubelski – Przeorsk- Korhynie, nr 3530L Jarczów – Korhynie o łącznej długości około15,680km” TN.3721.05.2015.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY TN.3721.05.2015.AZ

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego

SWScan0003700061

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Kanał technologiczny 3521L, 3543L, 3542L, 3530L

Opracowanie projektu wykonawczego na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 17 poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 3521L Tomaszów Lubelski – Ulhówek, nr 3543L Tomaszów Lubelski – Łaszczówka, nr 3542L Tomaszów Lubelski – Przeorsk- Korhynie, nr 3530L Jarczów – Korhynie o łącznej długości około15,680km” TN.3721.05.2015.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.05.2015.AZ

SIWZ TN.3721.05.2015.AZ– z załącznikami

Plan orientacyjny

Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Szyszła wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3514L Dyniska Stare – Tarnoszyn od km 17+625,00 do km 22+825,00 o długości 5,200km TN.3721.02.2015.AZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY TN.3721.02.2015.AZ

SIWZ TN.3721.02.2015.AZ  wraz z załącznikami (od nr 2 – do nr 8)

SSTWiOR

CZĘŚĆ RYSUNKOWA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO  SIWZ

ZADANIE NR 1

OPIS TECHNICZNY CZ. MOSTOWA

RYSUNKI MOSTU

Przekrój poprzeczny mostu

Schody

Widok z boku mostu

Widok z góry mostu

Przedmiar cz. mostowa

ZADANIE NR 2

Przedmiar cz. drogowa

BIOZ

OPIS TECHNICZNY – CZ. DROGOWA

Plan zagospodarowania cz.1

Plan zagospodarowania cz.2

Plan zagospodarowania cz.3

Plan zagospodarowania cz.4

Plan zagospodarowania cz.5

Profil cz.1

Profil cz.2

Profil cz.3

Profil cz.4

Profil cz.5

Projekt oznak. cz. 1

Projekt oznak. cz. 2

Projekt oznak. cz. 3

Projekt oznak. cz. 4

Projekt oznak. cz. 5

Przekroje konstrukcyjne

Przekroje poprzeczne cz. 1

Przekroje poprzeczne cz.2

Przekroje poprzeczne cz.3

Przekroje poprzeczne cz.4

Przekroje poprzeczne cz.5

Tabela wyrównań nawierzchni

Zatoka autobusowa

Zestawienie chodników

Zestawienie robót nawierzchniowych

Zestawienie zatok

Zestawienie zjazdów

Zestawienie znaków pionowych

Zestawienie znaków poziomych

Zjazdy