Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zad pn. „Przebudowa dwóch mostów na rzekach Potok Łosiniecki i Tanew wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3546L Susiec – Huta Szumy – granica województwa (Huta Różaniecka” nr sprawy: TN.3721.02.2014.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY

Przebudowa dwóch mostów na rzekach Potok Łosiniecki i Tanew wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3546L Susiec – Huta Szumy – granica województwa (Huta Różaniecka) Nr sprawy TN.3721.02.2014.AZ

Uzupełnienie oraz wyjaśnienia

Przekrój konstrukcyjny- właściwy zgodny z przedmiarem robót i opisem technicznym

Wyjaśnienia TN.3721.02.2014.AZ

Wykaz  Zjazdów

Zestawienie robót nawierzchniowych

Zestawienia poszerzeń nawierzchni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TN.3721.02.2014.AZ

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (NR 2- NR 8 ) TN.3721.02.2014.AZ

Dokumentacja techniczna – załącznik nr 1 do SIWZ

BIOZ

Opis techniczny

S S T W i O R

Przedmiary robót dla poszczególnych zadań

Zadanie nr 1- Przedmiar robót w zakresie przebudowy mostów w Rybnicy i Rebizantach

Zadanie nr 2 -Przedmiar robót w zakresie przebudowy drogi

Zadanie nr 3 - Przedmiar robót w zakresie robót brukarskich

Zadanie nr 1

Rysunki mostu na rzece Potok Łosiniecki

Rysunki mostu na rzece Tanew

Zadanie nr 2

Tabela wyrównań nawierzchni

Tabela robót ziemnych droga cz. 1

Tabela robót ziemnych droga cz. 2

Tabela plantowania skarp droga cz. 1

Tabela plantowania skarp droga cz. 2

Tabela plantowania skarp droga cz. 3

Wykaz transportu mas droga

Projekt oznakowania stałego cz. 1

Projekt oznakowania stałego cz. 2

Projekt oznakowania stałego cz. 3

Projekt oznakowania stałego cz. 4

Projekt oznakowania stałego cz. 5

Projekt oznakowania stałego cz. 6

Projekt oznakowania stałego cz.7

Projekt oznakowania stałego cz. 8

Projekt oznakowania stałego cz. 9

Projekt oznakowania stałego 10

Projekt oznakowania stałego 11

Projekt oznakowania stałego 12

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania cz. 1

Plan zagospodarowania cz. 2

Plan zagospodarowania cz. 3

Profil podłużny cz. 1

Profil podłużny cz. 2

Profil podłużny cz. 3

Profil podłużny cz. 4

Przekroje konstrukcyjne – wersja nieaktualna

Przekroje poprzeczne droga cz. 1

Przekroje poprzeczne droga cz. 2

Rysunek zjazdu

Zadanie nr 3

Oznakowanie parkingu

Ściek podchodnikowy

Przekroje poprzeczne parkingu

Przekrój konstrukcyjny parkingu

Rysunek schodów na skarpie

Rysunek szczegółowy parkingu

Wykaz transportu mas parking Huta Szumy

Tabela plantowania skarp parking Huta Szumy

Tabela robót ziemnych parking  Huta Szumy.

HARMONOGRAM REMONTÓW DRÓG NA TERENIE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Harmonogram remontów Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zadania pn.:„Dostawa kruszywa do baz Obwodów Drogowych w Tomaszowie Lubelskim i Żulicach w łącznej ilości 1931 ton” nr sprawy: TN.3721.05.2014.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY TN.3721.05.2014.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zadanie pn: „Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej K1-70 wraz z transportem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY TN.3721.04.2014.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCA: „Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3525L Pawłówka – Podhorce” nr sprawy: TN.3721.03.2014.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY TN.3721.03.2014.AZ

Stawki za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym

Uchwała Nr XXV/276/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. – akt

Uchwała Nr XXX/326/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. – akt

Dostawa kruszywa do baz Obwodów Drogowych w Tomaszowie Lubelskim i Żulicach w łącznej ilości 1931 ton TN.3721.05.2014.AZ

ZAMAWIAJĄCY WPROWADZA ZMIANY DO SIWZ ORAZ W WYNIKU WPROWADZONYCH ZMIAN ZMIENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMIANIE OGŁOSZENIA NR 2 TN.3721.05.2014.AZ

SIWZ  TN.3721.05.2014.AZ – z poprawkami

ZAŁĄCZNIKI do SIWZ – bez poprawek

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI TN.3721.05.2014.AZ- pierwsza wersja

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TN.3721.05.2014.AZ

UZUPEŁNIENIE ZAWARTOŚCI CZĘŚCI NR 2 DO  OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMIANIE OGŁOSZENIA TN.3721.05.2014.AZ