Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Krynice i Rachanie TN.3721.7.2016.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.7.2016.AZ

SIWZ TN.3721.7.2016.AZ

Przedmiar Budowa Majdan Sielec Siemierz 2,040km

Przedmiar przebudowa gmina Krynice 0,900km

Przedmiar przebudowa w m. Siemierz 2,55km

Dokumentacja techniczna

Plany orientacyjne

Plan orientacyjny Zboreczno

Plan orientacyjny Huta Dzierazyńska

Plan orientacyjny Polanówka

Plan orientacyjny Budowa i Przebudowa  Majdan Sielec – Siemierz

Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3501L Majdan Sielec – Siemierz dł. 2,040km – Gmina Rachanie- etap III

Plan zagospodarowania – Majdan Sielec

Przekrój orientacyjny

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3501L Majdan Sielec Siemierz – Kozia Wola w m. Siemierz dł. 2,550km –Gmina Rachanie

Plan zagospodarowania terenu odc 2

Plan zagospodarowania terenu odc 1

Przekrój konstrukcyjny 1i 2

Obliczenie wyrównania profilu poprzecznego

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3502L, 3265L, 3503L na terenie gminy Krynice o łącznym zakresie  0,900km

Plan zagospodarowania terenu   Kolonia Partyzantów – Zaboreczno

Plan zagospodarowania Polany 

Plan zagospodarowania  Huta Dzierążyńska

Przekroje konstrukcyjne

Obliczenie wyrównania profilu poprzecznego 

SST TN.3721.7.2016.AZ

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Susiec” nr sprawy: TN.3721.6.2016.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY TN.3721.6.2016.AZ

„Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Rzeczyca wraz z przebudową odcinków dróg powiatowych nr 3514L i 3521L na odcinku Tarnoszyn – Ulhówek” nr sprawy: TN.3721.3.2016.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY

Dostawa kostki brukowej na terenie powiatu tomaszowskiego” nr sprawy: TN.3721.5.2016.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY TN.3721.5.2016.AZ

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Susiec TN.3721.6.2016.AZ

 

Wyjaśnienia TN.3721.6.2016.AZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.6.2016.AZ

SIWZ TN.3721.6.2016.AZ

SST TN.3721.6.2016.AZ

Opis techniczny dot. odcinka nr 3

 Przedmiar odcinek nr 1 dr 3551L Susiec – Grabowica dł 1,660km

Przedmiar odcinek nr 2 przebudowa dr 3549L w m Grabowica 0,410km

Przedmiar odcinek nr 3 przebudowa dr nr 3548L Łosiniec – Maziły 1,370km

Przedmiar odcinek nr 3 Łosiniec  kanalizacja deszczowa 3548L Łosiniec 1

Przedmiar odcinek nr 4 przebudowa dr nr 3548L Maziły0,500km

Przedmiar odcinek nr 5 przebudowa dr nr 3545L – Kocudza0,925km

Plan orientacyjny

Plan zag. Susiec – Grabowica 1,660 km

Plan zagospodarowania dr pow 3549L Grabowica Nowiny

Plan zagospodarowania terenu Łosiniec 2

Plan zagospodarowania terenu Mazily 

Plan Zagospodarowania ternu Kanalizacja deszczowa Łosiniec_1

Plan zagospodarowania (odc. 3  siec kanalizacji deszczowej) Łosiniec

Plan zagospodarowania terenu Łosiniec 1

Plan zagospodarowania w m Kocudza dr nr 3545L

Profil podłużny _Kanalizacja deszczowa dr pow. nr 3548L  Łosiniec_1

Projekt organizacji ruchu dr nr 3551L 1

Projekt organizacji ruchu dr nr 3551L 2

Projekt organizacji ruchu dr nr 3551L 3

Przekrój konstrukcyjny dr nr 3545L w m. Paary

Przekrój konstrukcyjny dr nr 3548L Kunki Łosiniec Maziły

Przekrój konstrukcyjny Kunki Grabowica Nowiny dr nr3549L

Przekrój konstrukcyjny Łosiniec Maziły 3548L

Przekrój konstrukcyjny odc dr pow 3551L Susiec – Grabowica

Szczegóły_Kanalizacja deszczowa dr nr 3548L Łosiniec_1

Wyr. prof. Grabowica 3549L dł 0,410m

Wyr. prof. Kocudza 3545L 0,925m

Wyr. prof. Łosiniec 3548L 1,370

Wyr. prof. Susiec – Grabowica 3551L dł 1,660

Dostawa kostki brukowej na terenie powiatu tomaszowskiego TN.3721.5.2016.AZ

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ TN.3721.5.2016.AZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ TN.3721.5.2016.AZ – z załącznikami

 

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej K1-70 wraz z transportem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim nr sprawy: TN.3721.4.2016.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY TN.3721.4.2016.AZ

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.

życzy

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelski

Paweł Kościołko

wraz z Pracownikami