Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej K1-70 wraz z transportem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim TN.3721.03.2015.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY TN.3721.03.2015.AZ

Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż naczepy specjalnej ZREMB o numerze rejestracyjnym LTM 4L34 w formie przetargu nieograniczonego ustnego w drodze licytacji

OGŁOSZENIE WRAZ Z REGULAMINEM

ZDJĘCIA

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3421L odc. Tyszowce-Klątwy od km 0+325 do km 3+128, odc. Podbór –Tyszowce od km 16+552 do km 17+425 o łącznej długości 3, 676 km w m. Tyszowce, Klątwy, Podbór TN.3721.01.2015.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY – TN.3721.01.2015.AZ

Dostawa kostki brukowej na terenie powiatu tomaszowskiego TN.3721.04.2015.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.04.2015.AZ

SIWZ z załącznikami TN.3721.04.2015.AZ

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej K1-70 wraz z transportem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim TN.3721.03.2015.AZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TN.3721.03.2015.AZ

SIWZ TN.3721.03.2015.AZ ZAŁĄCZNIKAMI

Zamawiający wprowadził zmiany w par. 7  w wzorze umowy. Zamawiający nie wprowadza zmiany terminu składania ofert

Załącznik Nr 7 do SIWZ – umowa  z poprawkami

Ogłoszenie „Sprzedaż nabycie na pniu drzewa przy drogach powiatowych Nr 3508L na terenie gminy Rachanie, Nr 3525L na terenie gminy Rachanie, Nr 3531L na terenie gminy Jarczów,”

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3421L odc. Tyszowce-Klątwy od km 0+325 do km 3+128, odc. Podbór –Tyszowce od km 16+552 do km 17+425 o łącznej długości 3, 676 km w m. Tyszowce, Klątwy, Podbór TN.3721.01.2015.AZ

WYJAŚNIENIA

WYJAŚNIENIA TN.3721.01.2015.AZ

OPIS TECHNICZNY OŚWIETLENIE ULICZNE – ZMIANY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TN.3721.01.2015.AZ

SIWZ TN.3721.01.2015.AZ

PRZEDMIAR ROBÓT

PLAN ORIENTACYJNY TN.3721.01.2015.AZ

CZ.1  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU TN.3721.01.2015.AZ

CZ. 2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU TN.3721.01.2015.AZ

CZ. 3  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU TN.3721.01.2015.AZ

CZ.4 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU TN.3721.01.2015.AZ

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  TN.3721.01.2015.AZ

PRZEPUSTY TN.3721.01.2015.AZ

WYKAZ ZJAZDÓW TN.3721.01.2015.AZ

WYRÓWNANIE PROFILU POPRZECZNEGO TN.3721.01.2015.AZ

ZESTAWIENIE ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH I POSZERZEŃ

ZJAZDY

OPIS TECHNICZNY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

OPIS TECHNICZNY

SST TN.3721.01.2015.AZ

 

 

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM