Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Kanał technologiczny dr nr 3512L

 

Kanał technologiczny dr nr 3514L i 3521L

Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Szyszła wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3514L Dyniska Stare – Tarnoszyn od km 17+625,00 do km 22+825,00 o długości 5,200km- roboty uzupełniające

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY TN.3720.03.2015.AZ

Wynik postępowania dot. ” Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim ” nr sprawy: TU.4050.24.2015.BW

Zestawienie najważniejszych elementów złożonych ofert

„Przebudowa dwóch mostów na rzekach Potok Łosiniecki i Tanew wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3546L Susiec – Huta Szumy – granica województwa (Huta Różaniecka)- roboty uzupełniające”:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim nr sprawy: TU.4050.24.2015.BW

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Szyszła wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3514L Dyniska Stare – Tarnoszyn od km 17+625,00 do km 22+825,00 o długości 5,200km- roboty uzupełniające

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego

SWScan0003700079

Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż naczepy specjalnej ZREMB o numerze rejestracyjnym LTM 4L34 w formie przetargu nieograniczonego ustnego w drodze licytacji

Regulamin wraz z ogłoszeniem przetargowym nr 3

Zdjęcia