Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3262L odc. Niemirówek – Klocówka od km 0+000 do km 2+120 długości 2,120km” nr sprawy: TN.3721.9.2016.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY TN.3721.9.2016.AZ

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA -Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim TU.4050.07.2016.BW

Unieważnienie postępowania dot. TU.4050.07.2016.BW

(Procedura do 30 000 euro) Zapytanie ofertowe dot. zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3437L Lipowiec – Tuczapy – Stara Wieś – Wereszyn w m. Lipowiec od km 0+056 do km 0+906 dł.0,850km

Informacja z dnia 13.07.2016.r

Zapytanie ofertowe TN.373.4.2016.RR

Plan orientacyjny 

Plan zagospodarowania terenu

Przekrój konstrukcyjny

Kosztorys ofertowy

Wyrównanie profilu poprzecznego

 

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim TU.4050.07.2016.BW

Zaproszenie do składania ofert oraz formularz oferty wraz z umową

Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych ZDP Tomaszów Lubelski

Zapytanie ofertowe z załącznikami – TU.4050.06.2016.BW

WYKAZ

Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Susiec – zamówienie uzupełniające

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia zawarcia umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY„Zakup używanego samochodu ciężarowego” nr sprawy: TN.3721.8.2016.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY TN.3721.8.2016.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zad. Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Krynice i RachanieTN.3721.7.2016.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY TN.3721.7.2016.AZ