Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!

Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Szyszła wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3514L Dyniska Stare – Tarnoszyn od km 17+625,00 do km 22+825,00 o długości 5,200km TN.3721.02.2015.AZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY TN.3721.02.2015.AZ

SIWZ TN.3721.02.2015.AZ  wraz z załącznikami (od nr 2 – do nr 8)

SSTWiOR

CZĘŚĆ RYSUNKOWA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO  SIWZ

ZADANIE NR 1

OPIS TECHNICZNY CZ. MOSTOWA

RYSUNKI MOSTU

Przekrój poprzeczny mostu

Schody

Widok z boku mostu

Widok z góry mostu

Przedmiar cz. mostowa

ZADANIE NR 2

Przedmiar cz. drogowa

BIOZ

OPIS TECHNICZNY – CZ. DROGOWA

Plan zagospodarowania cz.1

Plan zagospodarowania cz.2

Plan zagospodarowania cz.3

Plan zagospodarowania cz.4

Plan zagospodarowania cz.5

Profil cz.1

Profil cz.2

Profil cz.3

Profil cz.4

Profil cz.5

Projekt oznak. cz. 1

Projekt oznak. cz. 2

Projekt oznak. cz. 3

Projekt oznak. cz. 4

Projekt oznak. cz. 5

Przekroje konstrukcyjne

Przekroje poprzeczne cz. 1

Przekroje poprzeczne cz.2

Przekroje poprzeczne cz.3

Przekroje poprzeczne cz.4

Przekroje poprzeczne cz.5

Tabela wyrównań nawierzchni

Zatoka autobusowa

Zestawienie chodników

Zestawienie robót nawierzchniowych

Zestawienie zatok

Zestawienie zjazdów

Zestawienie znaków pionowych

Zestawienie znaków poziomych

Zjazdy

 

 

 

 

Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż naczepy specjalnej ZREMB o numerze rejestracyjnym LTM 4L34 w formie przetargu nieograniczonego ustnego w drodze licytacji

Regulamin z ogłoszeniem

Zdjęcia

 

 

 

Dostawa kostki brukowej na terenie powiatu tomaszowskiego TN.3721.04.2015.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY  TN.3721.04.2015.AZ

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej K1-70 wraz z transportem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim TN.3721.03.2015.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY TN.3721.03.2015.AZ

Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż naczepy specjalnej ZREMB o numerze rejestracyjnym LTM 4L34 w formie przetargu nieograniczonego ustnego w drodze licytacji

OGŁOSZENIE WRAZ Z REGULAMINEM

ZDJĘCIA

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3421L odc. Tyszowce-Klątwy od km 0+325 do km 3+128, odc. Podbór –Tyszowce od km 16+552 do km 17+425 o łącznej długości 3, 676 km w m. Tyszowce, Klątwy, Podbór TN.3721.01.2015.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY – TN.3721.01.2015.AZ

Dostawa kostki brukowej na terenie powiatu tomaszowskiego TN.3721.04.2015.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.04.2015.AZ

SIWZ z załącznikami TN.3721.04.2015.AZ

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej K1-70 wraz z transportem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim TN.3721.03.2015.AZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TN.3721.03.2015.AZ

SIWZ TN.3721.03.2015.AZ ZAŁĄCZNIKAMI

Zamawiający wprowadził zmiany w par. 7  w wzorze umowy. Zamawiający nie wprowadza zmiany terminu składania ofert

Załącznik Nr 7 do SIWZ – umowa  z poprawkami