Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3514L Lubycza Królewska Machnów – Nowosiółki na odcinku Lubycza Królewska – Dyniska Stare długości około 17,625km 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 L Tarnawatka- Werechanie długości około 8,950km

 Informacja z otwarcia ofert  w dniu 30.11.2016r.

 

 Plan orientacyjny dla części 1 i 2

Warunki techniczne przejazd kolejowy dot części 1

Zał nr 4 a i 4b do SIWZ – wzór umowy

Ogloszenie-TN3721-13-2016-az

SIWZ TN.3721.13.2016.AZ

Zamawiający wprowadził zmiany w par. 7 umowy dotyczace kar umownych.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Zał-nr-4a i nr 4b  do SIWZ ze zmianami

 

 

 

Przebudowa odcinków dróg powiatowych: – 3513L Telatyn- Wasylów w m. Wasylów Mały – 3523L Podhajce – Steniatyn w m. Steniatyn Kolonia TN.3721.12.2016.AZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty TN.3721.12.2016.AZ

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Przebudowa odcinków dróg powiatowych: – 3513L Telatyn- Wasylów w m. Wasylów Mały – 3523L Podhajce – Steniatyn w m. Steniatyn Kolonia” nr sprawy: TN.3721.12.2016.AZ

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.09.2016

 

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Tomaszów Lubelski w m. Ulów, Pasieki, Rabinówka TN.3721.11.2016.AZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty TN.3721.11.2016.AZ

„Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Rzeczyca wraz z przebudową odcinków dróg powiatowych nr 3514L i 3521L na odcinku Tarnoszyn – Ulhówek” nr sprawy: TN.3721.10.2016.AZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty TN.3721.10.2016.AZ

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Tomaszów Lubelski w m. Ulów, Pasieki, Rabinówka” nr sprawy: TN.3721.11.2016.AZ.

INFORMACJA TN.3721.11.2016.AZ

Przebudowa odcinków dróg powiatowych: – 3513L Telatyn- Wasylów w m. Wasylów Mały – 3523L Podhajce – Steniatyn w m. Steniatyn Kolonia TN.3721.12.2016.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.12.2016.AZ

SIWZ-TN-3721-12-2016-Az

SST TN.3721.12.2016.AZ

Plan-orientacyjny-Steniatyn-Kolonia

Plan orientacyjny Wasylów 3513l

Plan-zagospodarowania-terenu-Steniatyn-3523l

Plan-zagospodarowania-terenu-Wasylów-3513l

Przedmiar-Steniatyn-3523l

Przedmiar-Wasylów

Przekroj-konstrukcyjny-Steniatyn-3523l

Przekroj-konstrukcyjny-Wasylów-3513L