Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!

Dostawa kruszywa do siedzib Obwodów Drogowych w Tomaszowie Lubelskim i Żulicach – ZDP Tomaszów Lubelski TN.3721.07.2015.AZ

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI TN.3721.07.2015.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.07.2015.AZ

”Przebudowa dróg powiatowych nr 2952L Długi Kąt – Susiec na odcinku Hamernia-Oseredek od km 5+000 do km 8+477 oraz nr 3549L droga wojewódzka nr 853 – Nowiny w m. Nowiny od km 12+442 do km 13+927 wraz z przebudową skrzyżowania o łącznej długości 4, 962 km „ ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przebudowa dróg powiatowych nr 2952L Długi Kąt – Susiec na odcinku Hamernia-Oseredek od km 5+000 do km 8+477 oraz nr 3549L droga wojewódzka nr 853 – Nowiny w m. Nowiny od km 12+442 do km 13+927 wraz z przebudową skrzyżowania o łącznej długości 4, 962 km

Załącznik nr 1

Plan orientacyjny TN.3721.06.2015.AZ

Plan zagospodarowania terenu

Projekt organizacji ruchu na skrzyżowaniu

Przedmiar robót – część mostowa

Rysunek mostu

Przedmiar robót – część brukarska

Przedmiar robót – część drogowa

Przekrój konstrukcyjny TN.3721.06.2015.AZ

Skrzyżowanie TN.3721.06.2015.AZ

SST Droga TN.3721.06.2015.AZ

Wykaz chodników TN.3721.06.2015.AZ

Wykaz miejsc postojowych TN.3721.06.2015.AZ

Zestawienie nawierzchnia TN.3721.06.2015.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.06.2015.AZ

SIWZ  TN.3721.06.2015.AZ

Zestawienie zjazdów

 

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Kanał technologiczny dr nr 3512L

 

Kanał technologiczny dr nr 3514L i 3521L

Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Szyszła wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3514L Dyniska Stare – Tarnoszyn od km 17+625,00 do km 22+825,00 o długości 5,200km- roboty uzupełniające

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY TN.3720.03.2015.AZ

Wynik postępowania dot. ” Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim ” nr sprawy: TU.4050.24.2015.BW

Zestawienie najważniejszych elementów złożonych ofert

„Przebudowa dwóch mostów na rzekach Potok Łosiniecki i Tanew wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3546L Susiec – Huta Szumy – granica województwa (Huta Różaniecka)- roboty uzupełniające”:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim nr sprawy: TU.4050.24.2015.BW

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami