Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!

Przebudowa odcinków dróg powiatowych: – 3513L Telatyn- Wasylów w m. Wasylów Mały – 3523L Podhajce – Steniatyn w m. Steniatyn Kolonia” nr sprawy: TN.3721.12.2016.AZ

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.09.2016

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Tomaszów Lubelski w m. Ulów, Pasieki, Rabinówka TN.3721.11.2016.AZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty TN.3721.11.2016.AZ

„Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Rzeczyca wraz z przebudową odcinków dróg powiatowych nr 3514L i 3521L na odcinku Tarnoszyn – Ulhówek” nr sprawy: TN.3721.10.2016.AZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty TN.3721.10.2016.AZ

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Tomaszów Lubelski w m. Ulów, Pasieki, Rabinówka” nr sprawy: TN.3721.11.2016.AZ.

INFORMACJA TN.3721.11.2016.AZ

Przebudowa odcinków dróg powiatowych: – 3513L Telatyn- Wasylów w m. Wasylów Mały – 3523L Podhajce – Steniatyn w m. Steniatyn Kolonia TN.3721.12.2016.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.12.2016.AZ

SIWZ-TN-3721-12-2016-Az

SST TN.3721.12.2016.AZ

Plan-orientacyjny-Steniatyn-Kolonia

Plan orientacyjny Wasylów 3513l

Plan-zagospodarowania-terenu-Steniatyn-3523l

Plan-zagospodarowania-terenu-Wasylów-3513l

Przedmiar-Steniatyn-3523l

Przedmiar-Wasylów

Przekroj-konstrukcyjny-Steniatyn-3523l

Przekroj-konstrukcyjny-Wasylów-3513L

Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Rzeczyca wraz z przebudową odcinków dróg powiatowych nr 3514L i 3521L na odcinku Tarnoszyn – Ulhówek TN.3721.10.2016.AZ

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.09.2016r.

WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM

WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Nowe numery rachunków obowiązują od 1 września 2016 r.

– środki na działalność, oraz wpłaty za zajęcia pasa drogowego, wpłaty za materiały pozyskiwane z pasów drogowych

tj.: prefabrykaty betonowe, drzewa z wycinki.

66 9101 0003 2020 0009 5514 0001

– wpłaty wadium oraz kaucji gwarancyjnych:

12 9101 0003 2020 0009 5514 0003

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za wynikłe z tego tytułu utrudnienia!

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Tomaszów Lubelski w m. Ulów, Pasieki, Rabinówka

Uwaga od 1 września zmieniony jest numer konta bankowego dot. wpłaty wadium w SIWZ poniżej

SIWZ TN.3721.11.2016.AZ zmiana nr konta bankowego dot. wadium

SIWZ TN.3721.11.2016.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.11.2016.AZ

SST TN.3721.11.2016.AZ

Uwaga w poz. dot. pobocza w przedmiarze jest błąd obliczeniowy w poz. 3 pobocza

Przedmiar poprawiony- właściwy

Przedmiar – z błędem

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania terenu w m. Rabinówka 110m

Plan zagospodarowania terenu m. Ulów

Plan zagospodarowania terenu m. Pasieki

Plan zagospodarowania terenu w m. Rabinówka 715m

Przekroje konstrukcyjne