Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim TN.3721.07.2014.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY TN.3721.07.2014.AZ

 

Wesołych Świąt

Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku

przesyła

Dyrektor Z.D.P. w Tomaszowie Lubelskim

Paweł Kościołko

wraz z pracownikami

Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Bełżec: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3540L Bełżec Szalenik odc. I od km 0+000,00 do km 0+650,00, odc. II od km 0+000,00 do km 0+350,00 o łącznej długości 1,000km – roboty uzupełniające

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY TN.3720.03.2014.AZ

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI TN.3721.07.2014.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu paliwa TN.3721.07.2014.AZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia TN.3721.07.2014.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zadania pn.: „Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych latach 2014-2017” nr sprawy: TN.3721.06.2014.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY TN.3721.06.2014.AZ

 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO PN: „Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014 – 2015”

UNIEWAŻNIENIE TN.373.06.2014.BW

Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w latach 2014-2017 Nr sprawy: TN.3721.06.2014.AZ

SIWZ TN.3721.06.2014.AZ

Załączniki do SIWZ TN.3721.06.2014.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.06.2014.AZ

Zamówienie ponizej 30 000 euro pn.: Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014 – 2015

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami