Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim TU.4050.07.2016.BW

Zaproszenie do składania ofert oraz formularz oferty wraz z umową

Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych ZDP Tomaszów Lubelski

Zapytanie ofertowe z załącznikami – TU.4050.06.2016.BW

WYKAZ

Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Susiec – zamówienie uzupełniające

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia zawarcia umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY„Zakup używanego samochodu ciężarowego” nr sprawy: TN.3721.8.2016.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY TN.3721.8.2016.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zad. Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Krynice i RachanieTN.3721.7.2016.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY TN.3721.7.2016.AZ

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3262L odc. Niemirówek – Klocówka

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.9.2016.AZ

SIWZ TN.3721.9.2016.AZ

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania cz.2

Plan zagospodarowania terenu cz 1

Przedmiar

Przekroje konstrukcyjne

SST TN.3721.9.2016.AZ

Wyr. prof. Klocówka

Zakup używanego samochodu ciężarowego TN.3721.8.2016.AZ

SIWZ TN.3721.8.2016.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.8.2016.AZ

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Krynice i Rachanie TN.3721.7.2016.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.7.2016.AZ

SIWZ TN.3721.7.2016.AZ

Przedmiar Budowa Majdan Sielec Siemierz 2,040km

Przedmiar przebudowa gmina Krynice 0,900km

Przedmiar przebudowa w m. Siemierz 2,55km

Dokumentacja techniczna

Plany orientacyjne

Plan orientacyjny Zboreczno

Plan orientacyjny Huta Dzierazyńska

Plan orientacyjny Polanówka

Plan orientacyjny Budowa i Przebudowa  Majdan Sielec – Siemierz

Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3501L Majdan Sielec – Siemierz dł. 2,040km – Gmina Rachanie- etap III

Plan zagospodarowania – Majdan Sielec

Przekrój orientacyjny

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3501L Majdan Sielec Siemierz – Kozia Wola w m. Siemierz dł. 2,550km –Gmina Rachanie

Plan zagospodarowania terenu odc 2

Plan zagospodarowania terenu odc 1

Przekrój konstrukcyjny 1i 2

Obliczenie wyrównania profilu poprzecznego

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3502L, 3265L, 3503L na terenie gminy Krynice o łącznym zakresie  0,900km

Plan zagospodarowania terenu   Kolonia Partyzantów – Zaboreczno

Plan zagospodarowania Polany 

Plan zagospodarowania  Huta Dzierążyńska

Przekroje konstrukcyjne

Obliczenie wyrównania profilu poprzecznego 

SST TN.3721.7.2016.AZ