Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zadania pn.: „Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych latach 2014-2017” nr sprawy: TN.3721.06.2014.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY TN.3721.06.2014.AZ

 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO PN: „Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014 – 2015”

UNIEWAŻNIENIE TN.373.06.2014.BW

Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w latach 2014-2017 Nr sprawy: TN.3721.06.2014.AZ

SIWZ TN.3721.06.2014.AZ

Załączniki do SIWZ TN.3721.06.2014.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.06.2014.AZ

Zamówienie ponizej 30 000 euro pn.: Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014 – 2015

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 

 

Naczepa-cysterna 18000 L, Zremb, Kościan CN 180

Naczepa specjalna, pożarnicza Zremb, typ: Kościan CN 180, dopuszczalna ładowność 18000 kg, masa własna 5000 kg. Aktualne ubezpieczenie oraz przegląd. Stan Bardzo dobry, do obejrzenia w Tomaszowie Lubelskim, ul. Kościuszki 110 (Baza magazynowo-sprzętowa). Sprzedawca: Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim.

Kontakt: Pan Marian Bańka tel. 603 743 722

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zad pn. „Przebudowa dwóch mostów na rzekach Potok Łosiniecki i Tanew wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3546L Susiec – Huta Szumy – granica województwa (Huta Różaniecka” nr sprawy: TN.3721.02.2014.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY

Przebudowa dwóch mostów na rzekach Potok Łosiniecki i Tanew wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3546L Susiec – Huta Szumy – granica województwa (Huta Różaniecka) Nr sprawy TN.3721.02.2014.AZ

Uzupełnienie oraz wyjaśnienia

Przekrój konstrukcyjny- właściwy zgodny z przedmiarem robót i opisem technicznym

Wyjaśnienia TN.3721.02.2014.AZ

Wykaz  Zjazdów

Zestawienie robót nawierzchniowych

Zestawienia poszerzeń nawierzchni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TN.3721.02.2014.AZ

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (NR 2- NR 8 ) TN.3721.02.2014.AZ

Dokumentacja techniczna – załącznik nr 1 do SIWZ

BIOZ

Opis techniczny

S S T W i O R

Przedmiary robót dla poszczególnych zadań

Zadanie nr 1- Przedmiar robót w zakresie przebudowy mostów w Rybnicy i Rebizantach

Zadanie nr 2 -Przedmiar robót w zakresie przebudowy drogi

Zadanie nr 3 - Przedmiar robót w zakresie robót brukarskich

Zadanie nr 1

Rysunki mostu na rzece Potok Łosiniecki

Rysunki mostu na rzece Tanew

Zadanie nr 2

Tabela wyrównań nawierzchni

Tabela robót ziemnych droga cz. 1

Tabela robót ziemnych droga cz. 2

Tabela plantowania skarp droga cz. 1

Tabela plantowania skarp droga cz. 2

Tabela plantowania skarp droga cz. 3

Wykaz transportu mas droga

Projekt oznakowania stałego cz. 1

Projekt oznakowania stałego cz. 2

Projekt oznakowania stałego cz. 3

Projekt oznakowania stałego cz. 4

Projekt oznakowania stałego cz. 5

Projekt oznakowania stałego cz. 6

Projekt oznakowania stałego cz.7

Projekt oznakowania stałego cz. 8

Projekt oznakowania stałego cz. 9

Projekt oznakowania stałego 10

Projekt oznakowania stałego 11

Projekt oznakowania stałego 12

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania cz. 1

Plan zagospodarowania cz. 2

Plan zagospodarowania cz. 3

Profil podłużny cz. 1

Profil podłużny cz. 2

Profil podłużny cz. 3

Profil podłużny cz. 4

Przekroje konstrukcyjne – wersja nieaktualna

Przekroje poprzeczne droga cz. 1

Przekroje poprzeczne droga cz. 2

Rysunek zjazdu

Zadanie nr 3

Oznakowanie parkingu

Ściek podchodnikowy

Przekroje poprzeczne parkingu

Przekrój konstrukcyjny parkingu

Rysunek schodów na skarpie

Rysunek szczegółowy parkingu

Wykaz transportu mas parking Huta Szumy

Tabela plantowania skarp parking Huta Szumy

Tabela robót ziemnych parking  Huta Szumy.

HARMONOGRAM REMONTÓW DRÓG NA TERENIE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Harmonogram remontów Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim