Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3527L Nedeżów Sowiniec

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.9.2017.AZ

SIWZ z załącznikami TN.3721.9.2017

OPIS TECHNICZNY

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania terenu Nedeżów

Przedmiar

Przekrój konstrukcyjny 1

Przekrój konstrukcyjny 2

Tabela wyrównań

SST

Przebudowa trzech obiektów mostowych zlokalizowanych na rzekach Huczwa, Rzeczyca i Szyszła wraz z trzema odcinkami drogi powiatowej Nr 3522L Zimno – Dyniska Stare TN.3721.8.2017.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu 507892-N-2017

SIWZ z załącznikami TN.3721.8.2017

Dokumentacja techniczna załacznik nr 1 do SIWZ

Część mostowa

Część nr 1 roboty mostowe – Przedmiar – rzeka HUCZWA

Część nr 2 roboty mostowe – Przedmiar – rzeka RZECZYCA

Część nr 3 roboty mostowe – Przedmiar – rzeka SZYSZŁA

Dokumentacja mostowa

Dokumentacja mostowa Barieroporęcz

Dokumentacja mostowa rz Szyszła. Widok z boku

Dokumentacja mostowa rz Szyszła Widok z góry

Dokumentacja mostowa rz Rzeczyca. Widok z góry

Dokuemtacja mostowa  rz Rzeczyca. Widok z boku

Dokumentacja mostowa rz Huczwa. Widok z góry

Dokumentacja mostowa rz Huczwa. Widok z boku

Przekrój poprzeczny most rz. Szyszła w km 13+194,00

Przekrój poprzeczny most rz. Rzeczyca w km 10+110,00

Przekrój poprzeczny most  rz. Huczwa w km 3+102,00

prefabrykat gzymsowy

Schody

Opis – mosty

Dokumentacja techniczna – drogowa  jest opracowana na całym odcinku drogi powiatowej

Część nr 4- roboty drogowe Przedmiar – odcinek od km 2+800 do km 3+800

Część nr 4 –roboty drogowe Przedmiar – roboty drogowe odcinek od km 9+700 do km 10+700

Część nr 4 –roboty drogowe Przedmiar – odcinek od km 12+700 do km 13+700

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania terenu TN.3721.8.2017.AZ

Profil podłużny TN.3721.8.2017.AZ

Projekt stałej organizacji ruchu

Przekroje konstrukcyjne

Przekroje poprzeczne TN.3721.8.2017.AZ

Przepusty 

SSTWIOR

Tab. robót ziemnych ziemnych

Tabela pow. skarp  TN.3721.8.2017.AZ

Tabela wyrównań

Zestawienia Zjazdy

 

Dostawa kostki brukowej na terenie powiatu tomaszowskiego nr sprawy TN.3721.6.2017.AZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty TN.3721.6.2017.AZ z dn. 17.05.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu 70229-2017

SIWZ TN.3721.6.2017 z załacznikami

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT TN.3721.6.2017 z dn 28.04.2017r.

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512L Tyszowce- Nabróż- Żulice od km 0+000,00 do km 11+230,00 długości 11,23 km” TN.3721.7.2017.AZ

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty TN.3721.7.2017.AZ z dn. 19.05.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT TN.3721.7.2017.AZ z dn. 24.08.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu 66094-2017

SIWZ z załącznikami ( nr 2- nr 9) TN.3721.7.2017.AZ

Program funkcjonalno-użytkowy – załącznik nr 1 do SIWZ

W imieniu własnym oraz pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim życzę

Państwu, aby nadchodzące Święta Wielkanocne

napełniły Wasze serca radością i nadzieją,

a chwile spędzone w gronie najbliższych

dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.

Dyrektor

Paweł Kościołko

Harmonogram remontów dróg będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

Harmonogram remontów dróg

Dostawa kruszyw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w trybie zapytania ofertowego TN.373.3.2017.AW – z możliwością składania ofert częściowych.

Procedura do 30 000 euro

Formularz oferty z umową TN.373.3.2017.AW

Zaproszenie do składania ofert TN.373.3.2017.AW

Informacja z otwarcia ofert TN.373.3.2017.AW z dnia 30.03.2017r.

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512L Tyszowce – Nabróż – Żulice od km 0+000,00 do km 11+230,00 długości 11,23km„ TN.3721.3.2017.AZ

Unieważnienie postępowania TN.3721.3.2017.AZ

Informacja z dnia 29.03.2017r. TN.3721.3.2017.AZ

W związku z zapytaniami w znaczącym stopniu odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia Zamawiający, informuje o przedłużeniu terminu:

– składania ofert: do dnia  29 marca 2017 r. do godz. 12.00,

– otwarcia ofert: dnia 29 marca 2017 r. godz. 12.15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 47918-2017 z dnia 21.03.2017r.

Wyjaśnienia do SIWZ TN.3721.3.2017.AZ

 

39769-2017 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ  TN.3721.3.2017.AZ z załącznikami

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy  Nabróż – Żulice

Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego