Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


Dostawa kruszyw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w trybie zapytania ofertowego TN.373.3.2017.AW – z możliwością składania ofert częściowych.

Procedura do 30 000 euro

Formularz oferty z umową TN.373.3.2017.AW

Zaproszenie do składania ofert TN.373.3.2017.AW

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512L Tyszowce – Nabróż – Żulice od km 0+000,00 do km 11+230,00 długości 11,23km„ TN.3721.3.2017.AZ

W związku z zapytaniami w znaczącym stopniu odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia Zamawiający, informuje o przedłużeniu terminu:

– składania ofert: do dnia  29 marca 2017 r. do godz. 12.00,

– otwarcia ofert: dnia 29 marca 2017 r. godz. 12.15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 47918-2017 z dnia 21.03.2017r.

Wyjaśnienia do SIWZ TN.3721.3.2017.AZ

 

39769-2017 Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ  TN.3721.3.2017.AZ z załącznikami

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy  Nabróż – Żulice

Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego

Dostawa emulsji asfaltowej K1-65 dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim TN.3721.5.2017.AZ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY  TN.3721.5.2017.AZ z dn.23.03.2017.doc

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  Z DNIA 09.03.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu 34221-2017

SIWZ z załącznikami TN.3721.5.2017.AZ

 

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Plan 2017

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – aktualizacja

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3516L Górno – Telatyn na odcinku Posadów – Telatyn od km 28+065,00 do km 33+465,00, długości 5,400km„

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT TN.3721.14.2016.AZ

W związku z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nie wprowadzono zmiany terminu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – nr 2

SIWZ z załącznikami

W SIWZ poprawiono nazwę zadania w pkt 3.1  oraz formularz oferty

UWAGA ! Zamawiający wprowadził zmianę terminu składania ofert na 14 luty 2017 rok

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ – poprawiony

Wyjaśnienia do SIWZ

 

Ogłoszenie zamówieniu TN.3721.14.2016.AZ

SIWZ z załącznikami 2- 9  TN.3721.14.2016.AZ

Program funkcjonalno użytkowy – Załącznik nr 1 do SIWZ

 Załączniki do programu funkcjonalno – użytkowego

Mapa sytuacyjna

Plan zagospodarowania cz. a

Plan zagospodarowania cz. b

Plan zagospodarowania cz. c

Plan zagospodarowania cz. d

Plan zagospodarowania cz. e

Plan zagospodarowania cz. f

Przekroje konstrukcyjne TN.3721.14.2016.AZ

OGŁOSZENIE „Sprzedaż nabycie na pniu drzew przy drogach powiatowych Nr 3516L, 3522L, 3521L na terenie gminy Ulhówek, Nr 3548L, Nr 3545L, Nr 3261L, 3549L na terenie gminy Susiec, Nr 3531L na terenie gminy Lubycza Królewska, Nr 3268L, Nr 3512L na terenie gminy Tyszowce, Nr 3447L, Nr 3439L, 3450L na terenie gminy Telatyn”

Szczegółowe informacje o

OGŁOSZENIU „Sprzedaż nabycie na pniu drzew przy drogach powiatowych Nr 3516L, 3522L, 3521L na terenie gminy Ulhówek, Nr 3548L, Nr 3545L, Nr 3261L, 3549L na terenie gminy Susiec, Nr 3531L na terenie gminy Lubycza Królewska, Nr 3268L, Nr 3512L na terenie gminy Tyszowce, Nr 3447L, Nr 3439L, 3450L na terenie gminy Telatyn”

znajdują się na stronie BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w zakładce Ogłoszenia

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniej-oferty TN.3721.16.2016.AZ.-27-12-2016

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert TN.3721.16.2016.AZ z dnia 20.12.2016r.

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia TN.3721.16.2016.AZ

Zamawiający nie wprowadza zmiany terminu składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.16.2016.Az

SIWZ z załącznikami TN.3721.16.2016.AZ

Załączniki do SIWZ

 

 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3514L Lubycza Królewska Machnów – Nowosiółki na odcinku Lubycza Królewska – Dyniska Stare długości około 17,625km 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 L Tarnawatka- Werechanie długości około 8,950km

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty TN.3721.13.2016.AZ

 

 Informacja z otwarcia ofert  w dniu 30.11.2016r.

 

 Plan orientacyjny dla części 1 i 2

Warunki techniczne przejazd kolejowy dot części 1

Zał nr 4a i 4b do SIWZ- wzór umowy

Ogloszenie-TN3721-13-2016-az

SIWZ TN.3721.12.2016.AZ

Zamawiający wprowadził zmiany w par. 7 umowy dotyczace kar umownych.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Zał-nr-4a i nr 4b  do SIWZ ze zmianami