Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!

Poprawa dostępności komunikacyjnej w zakresie przebudowy dróg powiatowych nr 3543L Tomaszów Lubelski – Łaszczówka, nr 3542L Tomaszów Lubelski – Przeorsk, nr 3530L Jarczów – Korhynie o całkowitej długości 13,861km TN.3721.2.2016.AZ

SIWZ TN.3721.2.2016.AZ – z załącznikami(2-8)

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.2.2016.AZ

Przedmiar robót dr 3530L oraz 3542L Przeorsk Korhynie cz. 3

Przedmiar robót dr 3542L od. Łaszczówka Przeorsk

Przedmiar robót dr. 3542L i 3543Lcz. 1x

OPIS TECHNICZNY

Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna

STWiORB – Zadanie 1 STWiORB – Zadanie 2 STWiORB – Zadanie 3

Stała organizacja ruchu

3530L-12 3530L-12a 3530L-13 3530L-14 3530L-15 3530L-16 3530L-17 3542L-1 3542L-2 3542L-4 3542L-5 3542L-6 3542L-7 3542L-8 3542L-9 3542L-10 3542L-11 3542L-11a 3543L-3

3530L Jarczów – Korhynie

1. Mapa orientacyjna 3530L 3. Przekroje normalne 3530L 4.1 Profil podłużny 3530L 4.2 Profil podłużny 3530L 4.3 Profil podłużny 3530L 4.4 Profil podłużny 3530L 4.5 Profil podłużny 3530L 5.1 Przekroje poprzeczne 3530L 5.2 Przekroje poprzeczne 3530L 5.3 Przekroje poprzeczne 3530L 5.4 Przekroje poprzeczne 3530L 5.5 Przekroje poprzeczne 3530L 5.6 Przekroje poprzeczne 3530L 5.7 Przekroje poprzeczne 3530L 5.8 Przekroje poprzeczne 3530L 5.9 Przekroje poprzeczne 3530L 6 Przepust 3530L 7.1 Zjazd indywidualny 3530L 7.2 Zjazd publiczny 2.1 Plan sytuacyjny2.2 Plan sytuacyjny2.3 Plan sytuacyjny2.4 Plan sytuacyjny2.5 Plan sytuacyjny

3542L Przeorsk –  Korhynie , Tomaszów Lubelski – Łaszczówka, Łaszczówka -Przeorsk 3543L Tomaszów Lubelski – Łaszczówka

3542 1. Mapa orientacyjna 3542 2.1 Plan sytuacyjny 3542 2.2 Plan sytuacyjny 3542 2.3 Plan sytuacyjny 3542 3. Przekroje normalne 3542 4.1 Profil podłużny 3542 4.2 Profil podłużny 3542 4.3 Profil podłużny 3542 5.1 Przekroje poprzeczne 3542 5.2 Przekroje poprzeczne 3542 5.3 Przekroje poprzeczne 3542 5.4 Przekroje poprzeczne 3542 5.5 Przekroje poprzeczne 3542 6.1 Przepust km 6+987 3542L 6.2 Przepust km 8+732 3542L 7.1 Zjazd indywidualny 3542L 7.2 Zjazd publiczny

………………………………………………………………………………………..

01 PLAN ORIENTACYJNY 2.2.1_3542L PLAN SYTUACYJNY

_2.2_3542 PLAN SYTUACYJNY 2.3_3543L PLAN SYTUACYJNY 03.3 PROFIL PODŁUŻNY – ZAD-I.2  04.2 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE- ZAD-I.204.3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE- ZAD-I.305.2 PRZEKROJE POPRZECZNE – ZAD-I.205.3 PRZEKROJE POPRZECZNE – ZAD-I.306 ŚCIEK PODCHODNIKOWY07 KOŁNIERZOWE ZAKOŃCZENIE PRZEPUSTU08 BARIERA ULICZNA09 PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEPUSTU TABELE BILANSÓW Zad I 03.3 PROFIL PODŁUŻNY_3543L

………………………………………………………………………………………..

_3542L _02.1. SYTUACJA _3542L _02.2. SYTUACJA _3542L _02.3. SYTUACJA _3542L _02.4. SYTUACJA _3542L _02.5. SYTUACJA _3542L_01 PLAN ORIENTACYJNY _3542L_03.1 PROFIL PODŁUŻNY _3542L_03.2 PROFIL PODŁUŻNY _3542L_03.3 PROFIL PODŁUŻNY _3542L_04 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE _3542L_05.1 PRZEKROJE POPRZECZNE – ZADII _3542L_05.2 PRZEKROJE POPRZECZNE – ZADII _3542L_05.3 PRZEKROJE POPRZECZNE – ZADII _3542L_06 ŚCIEK PODCHODNIKOWY _3542L_07 KOŁNIERZOWE ZAKOŃCZENIE PRZEPUSTU _3542L_08 BARIERA ULICZNA _3542l_TABELE BILANSÓW Zad II

OGŁOSZENIE „Sprzedaż nabycie na pniu drzewa przy drogach powiatowych Nr 3516L, 3522L, 3518L na terenie gminy Ulhówek, Nr 3510L na terenie gminy Jarczów, Nr 3505L na terenie gminy Tarnawatka, Nr 3508L na terenie gminy Rachanie, Nr 3448L na terenie gminy Telatyn, Nr 3543L na terenie gminy Tomaszów Lub.”

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT .

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 01.02.2016r.

NOWY WZÓR UMOWY

OGŁOSZENIE NOWE

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Kanał technologiczny dr. pow 3516L

Wesołych Świąt

Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku

przesyła

Dyrektor Z.D.P. w Tomaszowie Lubelskim

Paweł Kościołko

wraz z pracownikami

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim TN.3721.08.2015.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa kruszywa do siedzib Obwodów Drogowych w Tomaszowie Lubelskim i Żulicach – ZDP Tomaszów Lubelski TN.3721.07.2015.AZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ TN.3721.08.2015.AZ

ZAMAWIAJĄCY  ZMIENIŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 17 GRUDNIA 2015r. GODZ. 9 oo

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Wyjaśnienia do siwz

SIWZ TN.3721.08.2015.AZ z poprawkami

 

Dostawa kruszywa do siedzib Obwodów Drogowych w Tomaszowie Lubelskim i Żulicach – ZDP Tomaszów Lubelski TN.3721.07.2015.AZ

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI TN.3721.07.2015.AZ

Ogłoszenie o zamówieniu TN.3721.07.2015.AZ